Workshop i dataforståelse

Indledning
Gå ikke glip af muligheden for at sætte et vigtigt og komplekst felt som dataforståelse på din skoles dagsorden på en ligetil og håndgribelig måde.
Meld dig til dn gratis workshop og få didaktisk inspirationsmateriale med hjem.

Workshoppen er arrangeret af CFU Danmark i samarbejde med Lærerstandens Brandforsikring.
På workshoppen præsenteres det vigtige og komplekse felt dataforståelse og det didaktiske inspirationsmateriale til arbejdet med eleverne fra 5.-10. klasse. Undervisere er Pernille Tranberg, journalist og rådgiver i dataetik og digitalt selvforsvar og en konsulent fra CFU København.

Målgruppe
Skoleledelse, lærere og pædagoger i grundskolen og andre, der arbejder med børn og unge i 5.-10. klasse.

Mål
At deltagerne får indblik i dataetik og digitalt selvforsvar.

Indhold
Brugen af kommercielle, sociale teknologier spiller i dag centralt ind i børn og unges liv og hverdag og skaber mulighed for interaktion og udveksling af viden og data.
Det betyder, at børn har et onlineliv, der kræver særlig opmærksomhed fra de voksne fagprofessionelles side, for at børnene lærer at handle dataetisk. Dataetik handler om de måder, vi håndterer den voksende mængde data, vores samfund bygger på.
Data trækker flere og flere tråde gennem vores hverdag, og det fordrer refleksion over, hvordan data indsamles, bruges og lagres.
Samtidig kan privatliv og datakontrol også for mange børn - og voksne - virke fjern og ligegyldig. De har langt hen ad vejen accepteret, at prisen for at bruge internettet er, at man skal afgive private oplysninger. Derfor kommer digital myndiggørelse og dataetik fremover også til at handle om, hvordan man bedst muligt beskytter og kontrollerer sine data.
Børn og unge skal lære at forstå, hvad data er, og, når det gælder persondata, hvordan data kan bruges på godt og ondt. Hvordan kan de sikre sig, at persondata forbliver så privat som muligt og på et sikkert sted?
De skal lære at være offentlige mennesker og se såvel de positive som negative sider af onlinelivet - herunder at kunne fremstille realistiske og afmålte kommunikationer om sig selv til relevante målgrupper og vurdere bagvedliggende agendaer og adfærdsstyrende mekanismer i onlinetjenester.

Arrangør
Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Kirsten Lenz

Pris
Gratis for alle

Kursusdatoer

tir 28/04/2020 - 13:00 til 16:00

| 0 |
Underviser:

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Dato

Tirsdag d. 28. april 2020 kl. 13:00 til 16:00

Antal kursusdage: 

1

Pris: 

0,00 kr.

Kursusnr: 

109437