Vurdering og feedback med data - systematisk blik på elevens læring

Beskrivelse

På modulet er fokus på, hvordan feedback i undervisningen på baggrund af data kan bidrage til elevers læring. Du vil få indsigt i at udvikle undervisningen og blikket for elevernes læring med afsæt i systematiske dataindsamlingsmetoder, vurdering og refleksion.

Gennem modulet sætter vi fokus på didaktisk udvikling og læring gennem refleksion over evalueringsprocesser og didaktisk design, således at den studerende kan indsamle, vurdere og reflektere over egen undervisningspraksis med afsæt i data.

Læringsmål

Den studerende
- kan vurdere og omsætte data til feedback og facilitering af læreprocesser
- kan identificere potentielle handlinger på baggrund af systematisk vurdering og feedback i undervisningssammenhænge
- kan mestre at indgå i didaktiske samtaler og være medskabere af en refleksiv læringskultur
- har viden om og forståelse for et mangfoldigt databegreb i pædagogisk praksis
- har viden om evalueringsteorier og -metoder i et lærings- og progressionsperspektiv
- har viden om indsamling, analyse, vurdering og brug af data i egen undervisningspraksis
- kan vurdere relevans og anvendelighed af forskellige dataindsamlingsmetoder og evalueringsdesign
- kan indgå i kollegialt samarbejde om udvikling af didaktisk design med afsæt i data

Målgruppe

Lærere, pædagoger, vejledere og andre ressourcepersoner i skolen, der ønsker at være medskabere og facilitatorer af en refleksiv læringskultur på baggrund af databaserede undersøgelser, vurderinger og feedback.

Tid

Torsdage kl. 9.00-14.00

Praktiske oplysninger

Nummer: 

203637221

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11.280 kr.

Dato:

Torsdag d. 3. september 2020 til Fredag d. 29. januar 2021

Adresse:

København