Voksne og livslang læring

Beskrivelse

I Danmark er arbejdsmarkedet indrettet til livslang læring. Det giver muligheder, men stiller også krav til voksne om deltagelse i løbende kompetenceudvikling og forandringsprocesser.

Modulet introducerer til og diskuterer nogle af de samfundsmæssige vilkår, der forudsætter livslang læring og kobler voksenpædagogiske indsatser til forskning og udviklingsarbejde.

Du kommer til at arbejde konkret med planlægning og iværksættelse af voksenpædagogiske indsatser med udgangspunkt i deltagernes livs- og udviklingsbetinger samt de læreprocesser, som den enkelte har med. Modulet fokuserer derfor på temaer som: voksenpsykologi, udvikling- og livsfaser, uddannelses- og karrierevalg, identitet knyttet til arbejdsliv og personlig udvikling og desuden sociologiske, psykologiske og antropologiske teorier om unge og voksnes læring og udvikling.

Læringsmål

Den studerende
- kan håndtere udfordringer og dilemmaer i forbindelse med voksnes livslange læring
- har indsigt i og forståelse af forholdet mellem voksnes livs- og udviklingsbetingelser og læreprocesser
- har viden om voksenpsykologi, voksnes udvikling og livsfaser
- kan reflektere over samfundsmæssige vilkår og udvikling i relation til livslang læring
- kan anvende forsknings- og udviklingsarbejder til at perspektivere voksenpædagogiske indsatser
- kan anvende voksenpædagogiske teorier i en pædagogisk sammenhæng

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder eller gerne vil arbejde med unge og voksnes læring og udvikling.

Tid

Torsdage kl. 9.00-14.00
Undervisningsdage: 03.09.20, 10.09.20, 17.09.20, 24.09.20, 01.10.20, 22.10.20, 29.10.20, 05.11.20

Praktiske oplysninger

Nummer: 

203599221

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11.280 kr.

Dato:

Torsdag d. 3. september 2020 til Fredag d. 29. januar 2021

Adresse:

København