Viden og innovationsledelse - Valgfag

Beskrivelse

Der er mulighed for at vælge et eller flere valgmoduler pr. semester. Hvis to valgmoduler foregår samme dag, er det fordi der er fælles undervisning på et eller flere moduler. Fællesundervisningen giver mulighed for at arbejde på tværs af modulerne med sammenfaldende temaer og teorier.

Læringsmål

Formål
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at:
Kunne genkende, fremkalde og støtte innovation og vidensdannende processer i egen organisation med ledelse, der balancerer styring, systematik, relationer og kreativitet.

Viden og forståelse
Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af:
- Teorier, begreber og metoder om viden, vidensdannelse, innovation og innovative processer i et ledelsesmæssigt perspektiv
- Videns- og innovationsbegrebers kompleksitet, herunder kunne reflektere over kategorier, barrierer og drivkræfter.

Færdigheder
Det er målet, at den studerende har færdigheder til at:
- Kunne analysere, vurdere og perspektivere vidensdannelse og innovative processer i spændingsfeltet mellem kreativitet og systematik og mellem ledelse og styring.

Kompetence
Det er målet, at den studerende kan:
- Lede konkrete vidensskabende og/eller innovative processer i en organisatorisk kontekst
- Identificere egen og organisatorisk kompetenceudvikling i forhold aktivering af innovative ressourcer og viden i organisationen.

Målgruppe

Valgmodulerne er målrettet både nuværende og kommende ledere. Her får du mulighed for at udbygge dine kompetencer til at varetage forskellige ledelsesopgaver, hvor uddannelsen i høj grad vægter at sætte dine praksiserfaringer i spil med relevant ledelsesteori.

Tid

Start onsdag den 1. april 2020 kl. 9.00-15.00.

Undervisningsdage: 01.04, 15.04, 29.04, 13.05.2020

Studiegruppedage: 06.05.2020

Mundtlig eksamen: 02.06, 03.06 og 04.06.2020 (datoerne er ændret fra 3 datoer i maj)

Underviser: Mia Fihl Jeppesen


Praktiske oplysninger

Nummer: 

202322171

ECTS-point: 

5 ECTS-point

Pris: 

7.200 kr.

Dato:

Onsdag d. 1. april 2020 til Fredag d. 29. maj 2020

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V