Vejledningsteori og forandringsprocesser

Beskrivelse

Modulet giver dig faglige kompetencer inden for kompetenceudvikling.
På dette modul vil fokus være på den enkeltes ressourcer og styrker og du erhverver dig værktøjer til at arbejde anerkendende og værdsættende.
Vi vil interessere os for, hvordan man kan arbejde med motivation i vejledningsprocesser og vi vil forholde os til hvordan man kan anskue vejledning set i et samfundsperspektiv.
Du bliver klædt på til at håndtere etiske dilemmaer i vejledningsforløb og bliver i stand til at facilitere samt analysere gruppeprocesser i en organisatorisk kontekst, herunder vil du få kendskab til metoden reflekterende teams.

Læringsmål

Den studerende
- kan kontekstafklare og identificere mål for vejledning
- kan begrunde og reflektere over de lære- og forandringsprocesser, der iværksættes i praksis med afsæt i viden om vejlednings- og kommunikationsteori
- kan påtage sig ansvaret for at facilitere etiske overvejelser i en vejledningskontekst
- kan analysere vejlednings- og interventionsforløb
- har viden om kommunikationsteori, vejledningsteori og -metode set i et samfundsudviklingsperspektiv
- kan reflektere over og håndtere etiske dilemmaer, der udspringer af forholdet mellem individ, gruppe og samfund
- har indsigt i kommunikationsteori og læreprocesteori
- kan identificere de videnskabsteoretiske og metodiske positioner, der ligger til grund for valgte/givne vejlednings- og kommunikationsteorier samt lære - og forandringsprocesser
- mestrer analyse af magtforhold, egne og deltagernes positioneringer i vejlednings- og interventionsforløb
- kan anvende kommunikative færdigheder som facilitator og leder af kompetenceudvikling og forandringsprocessor

Målgruppe

Lærere, pædagoger, ledere, vejledere og koordinatorer.

Tid

Tirsdage kl. 9.00-14.00

Praktiske oplysninger

Nummer: 

203538221

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11.280 kr.

Dato:

Tirsdag d. 1. september 2020 til Fredag d. 29. januar 2021

Adresse:

Tagensvej 18
2200 København N