Vejledningsteori og forandringsprocesser

Beskrivelse

Modulet giver dig faglige kompetencer som intern og ekstern vejleder, der arbejder med at skabe udvikling og forandringsprocesser i organisationen inden for fx kollega- og temasamarbejde, medarbejderkompetenceudvikling, karriereudvikling, udviklings- og projektarbejde.

På dette modul vil der især være fokus på at kunne facilitere gruppeprocesser i forhold til håndtering af udviklingsaktiviter. Du vil opnå indsigt i interventionsmetoder på gruppeniveau samt få redskaber til at organisere og gennemføre organisatorisk coaching.
Det teoretiske afsæt vil især være det systemisk-konstruktionistiske, hvor vi vil interessere os for, hvordan den professionelle samtale kan skabe de bedst mulige rammer for læring og udvikling hos den enkelte og dermed i organisationen. Der vil være fokus på sprogets skabende kraft og på, hvordan der i coachingsamtalen bedst samskabes, og vi vil fordybe os i, hvordan forholdemåden til en problemstilling er afgørende for, hvilken verden vi bevæger os ind i.
Du bliver klædt på til at håndtere etiske dilemmaer i vejledningsforløb og mestre analyse af gruppeprocesser i en organisatorisk kontekst.

Læringsmål

Den studerende
- kan kontekstafklare og identificere mål for vejledning
- kan begrunde og reflektere over de lære- og forandringsprocesser, der iværksættes i praksis med afsæt i viden om vejlednings- og kommunikationsteori
- kan påtage sig ansvaret for at facilitere etiske overvejelser i en vejledningskontekst
- kan analysere vejlednings- og interventionsforløb
- har viden om kommunikationsteori, vejledningsteori og ¿metode set i et samfundsudviklingsperspektiv
- kan reflektere over og håndtere etiske dilemmaer, der udspringer af forholdet mellem individ, gruppe og samfund
- har indsigt i kommunikationsteori og læreprocesteori
- kan identificere de videnskabsteoretiske og metodiske positioner, der ligger til grund for valgte/givne vejlednings- og kommunikationsteorier samt lære ¿ og forandringsprocesser
- mestrer analyse af magtforhold, egne og deltagernes positioneringer i vejlednings- og interventionsforløb
- kan anvende kommunikative færdigheder som facilitator og leder af kompetenceudvikling og forandringsprocessor

Målgruppe

Fagprofessionelle med interesse for arbejdet som intern og ekstern vejleder med fokus på forandringsprocesser i organisationen, der fx er beskæftiget inden for forsvaret, politiet, dagtilbud, døgntilbud, grundskolen, ungdomsuddannelserne, de videregående uddannelser, sundhedssektoren og voksenundervisning.

Tid

Tirsdage kl. 9.00-14.00

Praktiske oplysninger

Nummer: 

296601

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

10.160 kr.

Dato:

Tirsdag d. 3. september 2019 til Fredag d. 17. januar 2020

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V