Vejledningsmetoder og -processer

Beskrivelse

Modulet giver dig faglige kompetencer som intern og ekstern vejleder inden for fx kollega- og teamsamarbejde, medarbejderkompetenceudvikling, karriereudvikling, udviklings- og projektarbejde.
På dette modul vil der især være fokus på det individuelle perspektiv i forhold til håndtering af udviklingsaktiviteter.
Du vil få konkrete redskaber til din praksis, hvor det teoretiske afsæt især vil være det systemiske og den anerkendende tilgang. Vi vil bl.a. arbejde med Den løsningsfokuserede tilgang, Appreciative Inquiry, Den narrative tilgang og Signs of safety.

Læringsmål

Den studerende
- har viden om vejledningsteori, -metode og -processer
- har indsigt i interventionsmetoder på individ-, gruppe- og organisationsniveau
- kan identificere de videnskabsteoretiske og metodiske positioner, der ligger til grund for valgte/givne vejledningsteorier og -metoder
- kan kontekstafklare, identificere og forhandle mål for vejlednings- og interventionsforløb
- kan vælge og begrunde rammesætninger og procesledelse af konkrete vejledningsforløb
- kan facilitere et anerkendende og udfordrende læringsmiljø med opmærksomhed på etiske problemstillinger
- kan analysere, evaluere og udvikle metode- og procesledelse af vejledningsforløb
- kan reflektere interaktionsprocesser og egne iagttagelsespositioner

Indhold

- Vejledningsteori og -metoder
- Afklaring af kontekst og forhandling af kontrakt i vejledningsforløb
- Procesledelse og procesanalyse
- Sprogets betydning i vejledning
- Facilitering af vejlednings- og forandringsprocesser
- Feedback og feedforward processer i vejledningsforløb

Målgruppe

Dagtilbud, døgntilbud, grundskole, gymnasiale uddannelser, ledelse, sundhed, voksenundervisning.

Tid

Torsdage kl. 9.00-14.00.


Praktiske oplysninger

Nummer: 

172602

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

9.750,00 kr.

Dato:

Torsdag d. 2. februar 2017 til Fredag d. 23. juni 2017

Adresse:

UCC, Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V