Vejledningsmetoder og -processer

Beskrivelse

Få faglige kompetencer som intern og ekstern vejleder.

På dette modul vil der især være fokus på systemisk læringsteori og kommunikationsteori i forhold til praksis, det narrative perspektiv samt den anerkendende tilgang.
Vi vil interessere os for, hvordan du som den professionelle samtalepartner kan facilitere, at fokus flyttes fra individ til relationer og fra problem til muligheder.
Du bliver klædt på til at varetage udvikling af en læringsorienteret og refleksiv fagkultur, samt at håndtere etiske dilemmaer i vejledningsforløb og mestre analyse af vejledningsprocesser.

Læringsmål

Den studerende
- kan tilrettelægge, lede og evaluere vejledningsforløb
- kan analysere, evaluere og udvikle procesledelse af vejledningsforløb
- kan reflektere over og håndtere interaktionsprocesser, positioneringer og magtrelationer i samarbejde med fagfæller og fokuspersoner
- har viden om vejledningsteori, -metode og -processer
- har indsigt i interventionsmetoder på individ- og gruppeniveau
- kan identificere de videnskabsteoretiske og metodiske positioner, der ligger til grund for valgte/givne vejledningsteorier og -metoder
- kan vurdere, vælge og begrunde interventionsmetoder i vejlednings- og procesledelse
- kan anvende vejledningsmetodiske færdigheder i en læringsorienteret kontekst
- kan facilitere et anerkendende og udfordrende læringsmiljø med opmærksomhed på etiske problemstillinger

Målgruppe

Lærere, pædagoger, ledere, vejledere og koordinatorer.

Tid

Torsdage kl. 9.00-14.00


Praktiske oplysninger

Nummer: 

211539221

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11280<br />

Dato:

Torsdag d. 4. februar 2021 til Onsdag d. 30. juni 2021

Adresse:

København