Vejledningsmetoder og -processer

Beskrivelse

Modulet giver dig faglige kompetencer som intern vejleder, der arbejder med at skabe udvikling og forandringsprocesser i organisationen inden for fx kollega- og teamsamarbejde, medarbejderkompetenceudvikling, karriereudvikling, udviklings- og projektarbejde.
På dette modul vil der blive arbejdet med at kunne tilrettelægge, lede, analysere og deltage i kollegiale vejledningsforløb.

Du vil få konkrete redskaber til din praksis og vi vil arbejde med sproget som en konsultativ færdighed. Vi vil arbejde med, hvordan du kan håndtere procesledelse i konfliktsituationer samt hvordan du kan skabe hensigtsmæssige positioner i det kollegiale udviklingsarbejde.

Det teoretiske afsæt vil især være det systemiske og det narrative. Vi vil interessere os for, hvordan du som den professionelle samtalepartner kan facilitere, analysere og evaluere gruppedynamiske processer i relation til vejledning. Vi vil bl.a. arbejde med narrative interventionsformer som fx bevidning.

Du bliver klædt på til at varetage udvikling af en læringsorienteret og refleksiv fagkultur, samt at håndtere etiske dilemmaer i vejledningsforløb og mestre begrundet udvælgelse af interventionsmetoder i vejlednings- og procesledelse.
Du vil få indsigt i organisations- og fagkulturens betydning for læreprocesser og vi vil arbejde med, hvordan du kan være med til at facilitere læring i praksis.

Læringsmål

Den studerende
- kan tilrettelægge, lede og evaluere vejledningsforløb
- kan analysere, evaluere og udvikle procesledelse af vejledningsforløb
- kan reflektere over og håndtere interaktionsprocesser, positioneringer og magtrelationer i samarbejde med fagfæller og fokuspersoner
- har viden om vejledningsteori, -metode og ¿processer
- har indsigt i interventionsmetoder på individ- og gruppeniveau
- kan identificere de videnskabsteoretiske og metodiske positioner, der ligger til grund for valgte/givne vejledningsteorier og -metoder
- kan vurdere, vælge og begrunde interventionsmetoder i vejlednings- og procesledelse
- kan anvende vejledningsmetodiske færdigheder i en læringsorienteret kontekst
- kan facilitere et anerkendende og udfordrende læringsmiljø med opmærksomhed på etiske problemstillinger

Målgruppe

Fagprofessionelle med interesse for arbejdet som intern og ekstern vejleder med fokus på forandringsprocesser i organisationen, der fx er beskæftiget inden for forsvaret, politiet, dagtilbud, døgntilbud, grundskolen, ungdomsuddannelserne, de videregående uddannelser, sundhedssektoren og voksenundervisning.

Tid

Torsdage kl. 9.00-14.00.


Praktiske oplysninger

Nummer: 

201539171

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11.280 kr.

Dato:

Torsdag d. 6. februar 2020 til Tirsdag d. 30. juni 2020

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V