Vejledning og vejleder

Beskrivelse

Obligatorisk modul

Læringsmål

Viden:
- Skal have viden om teorier, metoder og praksis inden for karrierevalg og vejledning
- Skal have viden om det historiske og det videnskabsteoretiske grundlag for forskellige karriere- og vejledningsteorier samt vejledningsmetoder
- Skal kunne forstå og reflektere over sammenhængen mellem teori, metode og praksis
- Skal have viden om fagområdets etik

Færdigheder:
- Skal kunne anvende karrierevalgsteoretiske og vejledningsmetodiske tilgange til uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning
- Skal kunne anvende og vurdere vejledningsfærdigheder i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning
- Skal kunne evaluere vejledningsaktiviteter
- Skal kunne formidle faglige problemstillinger og overvejelser til både fagfæller og ikke-specialister

Kompetencer:
- Skal kunne håndtere komplekse problemstillinger i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledningspraksis under hensyntagen til fagområdets etik
- Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde om vejledningsopgaver
- Skal kunne identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer, der varetager, eller som på baggrund af hidtidige, relevante erhvervserfaringer, ønsker at varetage uddannelses- og erhvervsvejledningsfunktioner, eksempelvis i Ungdommens Uddannelsesvejledning, Studievalgscentre, i uddannelsessektoren, i offentlige og private virksomheder, i fagbevægelsen, i A-kasser, i jobcentre, inden for folkeoplysning, i arbejdsmarkedsforanstaltninger, i kommuner, forsvaret og kriminalforsorgen.

Tid

Mandage kl. 09.00-14.00
Internat: Torsdag-fredag, uge 11


Praktiske oplysninger

Nummer: 

201910171

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

12.750 kr.

Dato:

Mandag d. 3. februar 2020 til Tirsdag d. 30. juni 2020

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V