Vejledning og samfund

Beskrivelse

Modulet giver dig faglige kompetencer som uddanneles-, erhvervs- og karrierevejleder i forhold til at kunne udvikle og implementere beslutninger om vejledningsfaglige indsatser med afsæt i lovgrundlag og professionens etik. På ¿Vejledning og samfund¿ vil der især være fokus på uddannelsessystemet og arbejdsmarkedsforhold samt vejledningspolitiske målsætninger og indsatsområder.
Vi vil interessere os for, hvordan du som professionel vejleder kan anvende og vurdere empiriske undersøgelser og sætte dem i relation til vejledningens praksis. Du bliver klædt på til at bidrage til udvikling af tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde.

Læringsmål

Viden:
- Skal have viden om uddannelsessystemet og arbejdsmarkedsforhold
- Skal have viden om og kunne reflektere over vejledningspolitiske målsætninger og indsatsområdet
- Skal have viden om og kunne reflektere over sociologiske forhold i relation til uddannelse og arbejdsmarked
- Skal kunne forstå og reflektere over etiske problemstillinger i forbindelse med globale udviklingstendensers betydning på individ-, organisations- og samfundsniveau

Færdigheder:
- Skal kunne anvende og vurdere empiriske undersøgelser og sætte dem i relation til vejledningens praksis
- Skal kunne analysere, vurdere og formidle vejledningens samfundsmæssige funktion
- Skal kunne vurdere og begrunde vejledningsorganisationens praksis i relation til lovgrundlag

Kompetencer:
- Skal kunne udvikle og implementere beslutninger om vejledningsfaglige indsatser inden for lovgrundlag og professionens etik
- Skal kunne identificere egne læringsbehov i relation til uddannelses- og arbejdsmarkedspolitik, sociologiske forhold og globalisering
- Skal kunne bidrage til udvikling af tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer, der varetager, eller som på baggrund af hidtidige, relevante erhvervserfaringer, ønsker at varetage uddannelses- og erhvervsvejledningsfunktioner, eksempelvis i Ungdommens Uddannelsesvejledning, Studievalgscentre, i uddannelsessektoren, i offentlige og private virksomheder, i fagbevægelsen, i A-kasser, i jobcentre, inden for folkeoplysning, i arbejdsmarkedsforanstaltninger, i kommuner, forsvaret og kriminalforsorgen.

Tid

Tirsdage kl. 9.00-14.00

Praktiske oplysninger

Nummer: 

211912221

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11280<br />

Dato:

Tirsdag d. 2. februar 2021 til Onsdag d. 30. juni 2021

Adresse:

København