Vejledning og samfund

Beskrivelse

Obligatorisk modul

Læringsmål

Viden:
- Skal have viden om sociologiske teorier og kunne reflektere over disse i forbindelse med vejledningsfaglige problemstillinger
- Skal kunne forstå og reflektere over lokale og globale udviklingstendensers betyd-ning på samfunds-, organisations- og individniveau i forhold til uddannelses- og erhvervsvalget og karriereudvikling

Færdigheder:
- Skal kunne anvende teorier om samfundsudvikling samt analyser om uddannelses- og arbejdsmarkedspolitiske forhold
- Skal kunne dokumentere, analysere og vurdere den samfundsmæssige udviklings betydning for uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledningens praksis
- Skal kunne begrunde egen praksis i forhold til samfundsmæssig forsknings-, forsøgs- og udviklingsarbejde af betydning for unge og voksnes karriereudvikling og - valg
- Skal kunne formidle vejledningsfaglige refleksioner over samfundsmæssige problemstillinger

Kompetencer:
- Skal kunne håndtere beslutninger om vejledningsfaglige indsatser i forhold til ud-dannelsesspørgsmål og erhvervsmuligheder inden for professionens etik
- Skal kunne indgå i udviklings- og undersøgelsesarbejde vedrørende uddannelses- og arbejdsmarkedsforhold
- Skal kunne strukturere forhold som fremmer og støtter egen indsigt og læring vedrørende udviklingstræk på det private og offentlige arbejdsmarked på samfunds-, organisations- og individniveau

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer, der varetager, eller som på baggrund af hidtidige, relevante erhvervserfaringer, ønsker at varetage uddannelses- og erhvervsvejledningsfunktioner, eksempelvis i Ungdommens Uddannelsesvejledning, Studievalgscentre, i uddannelsessektoren, i offentlige og private virksomheder, i fagbevægelsen, i A-kasser, i jobcentre, inden for folkeoplysning, i arbejdsmarkedsforanstaltninger, i kommuner, forsvaret og kriminalforsorgen.

Tid

Tirsdage kl. 09.00-14.00


Praktiske oplysninger

Nummer: 

201912171

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11.280 kr.

Dato:

Tirsdag d. 4. februar 2020 til Tirsdag d. 30. juni 2020

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V