Vejledning og individ

Beskrivelse

På 'Vejledning og individ' bliver du introduceret til metoder til afklaring af vejledtes ressourcer, kompetencer, lærings- og karrieremål. Undervisningen er tilrettelagt som forelæsninger med afsæt i psykologiske, socialpsykologiske og læringsteoretiske perspektiver, vejledningsfaglige diskussioner af teori- og metodevalg samt hands-on øvelser. Vi afprøver tilgange til vejledning, der kan hjælpe vejledte med afklaring i relation til uddannelses- og karrierevalg, men også i forhold til studiesociale udfordringer m.m.

Læringsmål

Viden:
- Skal have viden om psykologiske, sociologiske og læringsteoretiske perspektiver på forståelse af forudsætningerne for individets karriereudvikling og valg
- Skal have viden om det grundlæggende menneskesyn i forskellige teorier om individers karriereudvikling og valg
- Skal kunne forstå og reflektere over, hvordan perspektiv og forforståelse kan påvirke vejledningens praksis

Færdigheder:
- Skal kunne anvende differentierede teoretiske og metodiske tilgange til afklaring af individets ressourcer og barrierer
- Skal kunne vurdere forskellige vejledningsfaglige tilgange og deres relevans for individer med forskellige forudsætninger og behov
- Skal kunne begrunde og formidle egne teori- og metodevalg og relatere disse til en konkret vejledningskontekst

Kompetencer:
- Skal kunne håndtere specifikke problemstillinger i forhold til forskellige målgrupper
- Skal kunne identificere egne læringsbehov og udvikle egen praksis og rolleforståelse
- Skal selvstændigt kunne indgå i tværprofessionelt samarbejde i forhold til forskellige målgrupper og specifikke problemstillinger

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer, der varetager, eller som på baggrund af hidtidige, relevante erhvervserfaringer, ønsker at varetage uddannelses- og erhvervsvejledningsfunktioner, eksempelvis i Ungdommens Uddannelsesvejledning, Studievalgscentre, i uddannelsessektoren, i offentlige og private virksomheder, i fagbevægelsen, i A-kasser, i jobcentre, inden for folkeoplysning, i arbejdsmarkedsforanstaltninger, i kommuner, forsvaret og kriminalforsorgen.

Tid

Onsdage kl. 9.00-14.00

Praktiske oplysninger

Nummer: 

211911221

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11280<br />

Dato:

Onsdag d. 3. februar 2021 til Onsdag d. 30. juni 2021

Adresse:

København