Vejledning og individ

Beskrivelse

Obligatorisk modul

Læringsmål

Viden:
- Skal have viden om psykologiske, socialpsykologiske og læringsteoretiske perspektiver på forståelse af forudsætningerne for individets karriereudvikling og valg
- Skal have viden om det grundlæggende menneskesyn i forskellige teorier om individers karriereudvikling og valg
- Skal kunne forstå og reflektere over forskellige teoretiske perspektiver på uddan-nelses-, erhvervs- og karrierevejledningens praksis i forhold til individets udvikling

Færdigheder:
- Skal kunne anvende differentierede metoder til afklaring af individets ressourcer, kompetencer, lærings- og karrieremål
- Skal kunne vurdere og begrunde beslutninger om vejledningsfaglige handlemulig-heder i relation til individets psykologiske og sociale udvikling samt forskellige kulturelle og individuelle forudsætninger
- Skal kunne formidle egne teori- og metodevalg i en kompleks og differentieret uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledningspraksis

Kompetencer:
- Skal kunne håndtere specifikke problemstillinger i forhold til forskellige målgrup-per
- Skal kunne identificere egne læringsbehov og anvende forsknings-, forsøgs- og ud-viklingsarbejde til udvikling af egen praksis
- Skal selvstændigt kunne indgå i tværfagligt samarbejde med andre professioner i forhold til specifikke problemstillinger

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer, der varetager, eller som på baggrund af hidtidige, relevante erhvervserfaringer, ønsker at varetage uddannelses- og erhvervsvejledningsfunktioner, eksempelvis i Ungdommens Uddannelsesvejledning, Studievalgscentre, i uddannelsessektoren, i offentlige og private virksomheder, i fagbevægelsen, i A-kasser, i jobcentre, inden for folkeoplysning, i arbejdsmarkedsforanstaltninger, i kommuner, forsvaret og kriminalforsorgen.

Tid

Onsdage kl. 09.00-14.00


Praktiske oplysninger

Nummer: 

201911171

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11.280 kr.

Dato:

Onsdag d. 5. februar 2020 til Tirsdag d. 30. juni 2020

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V