Vejledning og digitale medier

Beskrivelse

Modulet 'Vejledning og digitale medier' hjælper dig med at blive skarpere på, hvordan du planlægger, udfører og evaluerer vejledning på digitale medier. Du vil få viden og forståelse for kommunikationsmæssige samt vejledningsteoretiske og -metodiske forhold, der har betydning for vejledning og digitale medier. Vi vil diskutere vejlederrollen i en digital sammenhæng og analysere digital vejledning i et brugerperspektiv.

Læringsmål

Viden:
- Skal kunne forstå og reflektere over teorier, der beskæftiger sig med samfundsmæssige og individorienterede perspektiver på vejledning og digitale medier
- Skal have viden om og forståelse for kommunikationsmæssige samt vejledningsteoretiske og -metodiske forhold, der har betydning for vejledning og digitale medier

Færdigheder:
- Skal kunne anvende og vurdere teorier, metoder og redskaber, som kvalificerer planlægning, udførelse og evaluering af vejledning på digitale medier
- Skal selvstændigt kunne formidle og begrunde forhold i relation til vejledning på digitale medier til interne og eksterne samarbejdspartner

Kompetencer:
- Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger i relation til planlægning, udførelse og evaluering af vejledning på digitale medier
- Skal selvstændigt kunne forholde sig til muligheder og udfordringer i forhold til vejledning på digitale medier inden for professionens etik

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer, der varetager, eller som på baggrund af hidtidige, relevante erhvervserfaringer, ønsker at varetage uddannelses- og erhvervsvejledningsfunktioner, eksempelvis i Ungdommens Uddannelsesvejledning, Studievalgscentre, i uddannelsessektoren, i offentlige og private virksomheder, i fagbevægelsen, i A-kasser, i jobcentre, inden for folkeoplysning, i arbejdsmarkedsforanstaltninger, i kommuner, forsvaret og kriminalforsorgen.

Tid

Tirsdage kl. 10.00-14.00

Praktiske oplysninger

Nummer: 

211924221

ECTS-point: 

5 ECTS-point

Pris: 

7280<br />

Dato:

Tirsdag d. 2. februar 2021 til Onsdag d. 30. juni 2021

Adresse:

København