Vejledning og digitale medier


Tid

Tirsdage kl. 9.00-14.00

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer, der varetager, eller som på baggrund af hidtidige, relevante erhvervserfaringer, ønsker at varetage uddannelses- og erhvervsvejledningsfunktioner, eksempelvis i Ungdommens Uddannelsesvejledning, Studievalgscentre, i uddannelsessektoren, i offentlige og private virksomheder, i fagbevægelsen, i A-kasser, i jobcentre, inden for folkeoplysning, i arbejdsmarkedsforanstaltninger, i kommuner, forsvaret og kriminalforsorgen.

Beskrivelse

Valgmodul 10

Læringsmål

Viden:
- skal have indsigt i teorier, der beskæftiger sig med sociologiske og individ- og læ-ringsorienterede perspektiver i forhold til vejledning og digitale medier
- skal have viden om og forståelse for kommunikationsmæssige og vejledningsteoretiske og -metodiske forhold, der har betydning for vejledning og digitale medier

Færdigheder:
- skal kunne anvende og vurdere teorier, metoder og redskaber, som kvalificerer planlægning, udførelse og evaluering af vejledning på digitale medier
- skal selvstændigt kunne formidle og begrunde relevante forhold i relation til vejledning på digitale medier til interne og eksterne samarbejdspartnere

Kompetencer:
- skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede forhold i relation til planlægning, udførelse og evaluering af vejledning på digitale medier
- skal selvstændigt kunne forholde sig til muligheder og udfordringer i forhold til vejledning på digitale medier inden for professionens etik

Praktiske oplysninger

Nummer: 

201924171

ECTS-point: 

5 ECTS-point

Pris: 

6.700 kr.

Dato:

Mandag d. 23. marts 2020 til Fredag d. 29. maj 2020

Adresse:

I samarb. med VIA+Absalon. UV i Kbh + Aarhus
1799 København V