Valg og valgprocesser - teorier og praksisformer

Beskrivelse

Modulet giver dig faglige kompetencer i forhold til at arbejde i praksis med karrierebegrebet. Hvad betyder begrebet karriere og hvordan kan vi professionelt forholde os til det som vejledere.
På 'Valg og valgprocesser' vil fokus være på vejledtes vejledningsbehov og valgunderstøttende vejledningsaktiviteter. Du erhverver dig værktøjer til at arbejde med karriereforløb med afsæt i begrundet viden fra empiriske undersøgelser af valgmønstre og karriereveje, som vi vil studere og diskutere.

Læringsmål

Viden:
- Skal have viden om teorier og metoder, som beskæftiger sig med forskellige vejledningsbehov, individuelle valgprocesser og karriereforløb
- Skal have viden om strukturelle og individuelle faktorer, der påvirker karrierevalg- og udvikling
- Skal kunne forstå og reflektere over sammenhængen mellem vejledningsfaglige problemstillinger, individets vejledningsbehov og valg af vejledningsmetoder og strategier

Færdigheder:
- Skal kunne anvende teorier og metoder om karrierevalg- og valgprocesser i forhold til forskellige vejledningsbehov
- Skal kunne beskrive og vurdere forskellige teorier og metoders potentiale i forhold til at understøtte uddannelses- og karrierevalg
- Skal kunne formidle vejledningsfaglige overvejelser, der knytter sig til tilrettelæggelse,gennemførelse og evaluering af vejledning, der understøtter karrierevalg- og valgprocesser

Kompetencer:
- Skal kunne håndtere og perspektivere vejledningsmetoder og strategier, der relaterer sig til forskellige målgrupper og vejledningsbehov
- Skal selvstændigt kunne indgå i vejledningsfaglige og tværfaglige samarbejder om udviklings- og dokumentationsarbejde i forhold til uddannelses- og karrierevalg
- Skal kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i relation til karrierevalg og valgprocesser

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer, der varetager, eller som på baggrund af hidtidige, relevante erhvervserfaringer, ønsker at varetage uddannelses- og erhvervsvejledningsfunktioner, eksempelvis i Ungdommens Uddannelsesvejledning, Studievalgscentre, i uddannelsessektoren, i offentlige og private virksomheder, i fagbevægelsen, i A-kasser, i jobcentre, inden for folkeoplysning, i arbejdsmarkedsforanstaltninger, i kommuner, forsvaret og kriminalforsorgen.

Tid

Tirsdage kl. 9.00-14.00

Praktiske oplysninger

Nummer: 

203913221

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11.280 kr.

Dato:

Tirsdag d. 1. september 2020 til Fredag d. 29. januar 2021

Adresse:

København