Praktiske oplysninger

Vi udbyder kun undervisningsfaget håndværk og design som komprimeret enkeltfag på Campus Carlsberg. Komprimerede enkeltfagsforløb i de øvrige undervisningsfag kan oprettes efter aftale mellem kommuner og Københavns Professionshøjskole.

Adgang til de komprimerede fagmoduler

Målgruppen for de komprimerede fagmoduler er uddannede lærere, der allerede underviser i faget. Der er tale om et komprimeret forløb - en genvej til kompetencemålsprøven - begrundet i lærerens erfaring.
Ansøgere til modulerne skal i forbindelse med tilmelding dokumentere kompetence i faget - enten via egen skoleleders vurdering eller gennem en kompetenceafklaringssamtale hos Københavns Professionshøjskole.

Priser

Priserne for kompetencegivende forløb fremgår af prisoversigten:

Tilmeldingsfrist

Tilmeldingsfristen til de kompetencegivende forløb er den 15. maj 2019.
Hvis der er ledige pladser på modulerne, er det muligt at tilmelde sig frem til studiestart.

Framelding

Framelding til modul skal ske skriftligt til kompetenceloeft@kp.dk i henhold til følgende retningslinjer:

  • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulernes start, kan du få refunderet din deltagerbetaling.
  • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulernes start, hæfter du for hele deltagerbetalingen.

Eksamen

Kompetencemålsprøvernes form, indhold mv. findes i studieordningen:

Studieordning for læreruddannelsen

Omprøve og sygeprøve 

Du er ved din tilmelding til modulet samtidigt tilmeldt prøven, som du ikke kan framelde dig.

Ved omprøve og sygeprøve gælder nedenstående regler.

Københavns Professionshøjskole opkræver nyt deltagergebyr, efter at du har brugt to prøveforsøg, jf. LBK nr. 777 af 23/06/2016 § 8 stk. 3 og 9.

Det betyder at:

Såfremt du bliver syg eller går på barsel (skal dokumenteres ved lægeerklæring eller barselspapirer), har du krav på – uden nyt deltagergebyr – en sygeprøve i umiddelbar forlængelse af semestret og normalt i forbindelse med næstkommende eksamenstermin eller senest inden for ét år. Dette omfatter kun retten til at deltage i prøven, men ikke vejledning eller deltagelse i undervisning eller studiestøttende aktiviteter.

Såfremt du ikke består prøven, har du krav på – uden nyt deltagergebyr – en omprøve i umiddelbar forlængelse af semestret og normalt i forbindelse med næstkommende eksamenstermin eller senest inden for ét år. Du skal også til omprøve hvis du undlader at aflevere din opgave, afleverer blankt eller undlader at møde op til den mundtlige eksamination. Dette omfatter kun retten til at deltage i prøven, men ikke vejledning eller deltagelse i undervisning eller studiestøttende aktiviteter.

Første og andet prøveforsøg er inkluderet i deltagerprisen for det forløb, den studerende har deltaget i.
Ved tredje prøveforsøg opkræves gebyr på 3.000 kr. inklusiv 2 vejledningslektioner.

ECTS-point

ECTS betyder European Credit Transfer and Accumulation System, og det er et internationalt pointsystem, som angiver den arbejdsbelastning, som et uddannelsesforløb er normeret til. ECTS -point måler ikke fagligt niveau eller sværhedsgrad, men hvor stor en samlet arbejdstid, du skal forvente at bruge for at gennemføre et forløb.

Alle moduler på vores uddannelser er normeret til et antal ECTS-point, som fremgår af uddannelsens studieordning.

6 ECTS-point svarer cirka til 165 timers arbejde, 10 ECTS-point svarer cirka til 275 timers arbejde, 12 ECTS-point svarer cirka til 330 timers arbejde og 14 ECTS-point svarer cirka til 385 timers arbejde.

 

Kontakt