Modulbeskrivelser for komprimerede fagmoduler

De komprimerede fagmoduler i undervisningsfagene indgår i Københavns Professionshøjskoles udbud i forhold til skolereformens målsætning om fuld kompetencedækning i undervisningsfagene.

Korte modulbeskrivelser for de komprimerede fagmoduler

De komprimerede fagmoduler henvender sig til uddannede lærere med undervisningserfaring i fagene.

Bag nedenstående links findes en kort beskrivelse af hvert moduls mål, indhold og arbejdsformer.
Ud over den korte modulbeskrivelse findes også link til studieordningen for de komprimerede fagmoduler. I studieordningen findes kompetencemålene for modulet, en beskrivelse af hvordan modulet evalueres samt beskrivelse af kompetencemålsprøven i de enkelte undervisningsfag.

Kontakt