Kompetencegivende forløb

UCC tilrettelægger særlige forløb i undervisningsfagene frem mod fuld kompetencedækning i 2020. Forløbene tilrettelægges ofte i samarbejde med en kommune. I studieåret 17/18 udbydes komprimerede forløb i alle fag bestående af to komprimerede fagmoduler efterfulgt af kompetencemålsprøver i juni 2018.

UCC tilbyder uddannede lærere, der har erfaring med undervisning i et fag og evt. har deltaget i kurser eller lignende, at læse faget på særlige komprimerede fagmoduler.

Fagene i læreruddannelsen er under konstant udvikling - og for en lærer, som er uddannet for flere år siden, kan faget se meget anderledes ud, end da han/hun gik på seminariet. Læreren erhverver gennem forløbet både reel og formel undervisningskompetence i faget, og da alle forløb afsluttes med kompetencemålsprøven (tidligere: linjefagseksamen), får læreren papir på sin kompetence.

Komprimerede fagmoduler

Et kompetencegivende forløb består typisk af to komprimerede fagmoduler af 10 eller 12 ECTS-point.
Et modul strækker sig over et semester med 12 eller 14 undervisningsgange (60 eller 70 lektioner), og undervisningen placeres som regel en eftermiddag om ugen.
Der er altså tale om et forløb af et års varighed. Forløbets placering med en undervisningsgang ugentligt gør det muligt at kombinere efteruddannelse med et skema i skolen.

Alle forløb tilrettelægges praksisnært, så der etableres en vekselvirkning mellem uddannelsesforløbet og lærerens daglige praksis i skolen.

For fagene biologi, fysik/kemi og geografi er forløbet tilrettelagt således, at man starter med et monofagligt modul i et af fagene og afslutter med et tværfagligt modul i de tre fag. Det monofaglige modul er på 14 ECTS, og det tværfaglige modul er på 6 ECTS.

For alle andre fag består forløbet af 2 komprimerede monofaglige moduler.

Målgruppen for de komprimerede fagmoduler er lærere, der allerede underviser i faget. Der er tale om et komprimeret forløb - en genvej til kompetencemålsprøven - begrundet i lærerens erfaring.
Ansøgere til modulerne skal dokumentere kompetence i faget, enten via egen skoleleders vurdering eller gennem en kompetenceafklaringssamtale hos UCC.

De komprimerede moduler udbydes efter Lov om Åben Uddannelse, og der er udarbejdet studieordning for samtlige moduler.

Kontakt

Korte modulbeskrivelser

Læs korte beskrivelser af modulernes mål, indhold og arbejdsformer

Udbud af komprimerede fagmoduler forår 2017

Forløb i alle undervisningsfag

Lærerstuderende arbejder sammen

Interesseret i at læse enkeltfag?

Er du interesseret i at læse et helt nyt fag, kan du læse enkeltfag på læreruddannelsen. Læs mere om enkeltfag.