Komprimeret enkeltfag

Københavns Professionshøjskole tilrettelægger særlige forløb i undervisningsfagene frem mod fuld kompetencedækning i 2025.

Forløbene oprettes efter særlig aftale med en eller flere kommuner.
Et forløb kan oprettes på Campus Carlsberg eller lokalt i en kommune.
Minimum deltagerantal: 15.
Alle undervisningsfag kan tilrettelægges som komprimeret enkeltfag.
Pris og nærmere betingelser for afvikling af forløbet aftales mellem kommune og Københavns Professionshøjskole. Ring og hør nærmere.

Derudover udbydes fortsat komprimeret enkeltfagsforløb i undervisningsfaget håndværk og design på Campus Carlsberg.
Tilmelding til forløbet foregår via tilmeldingsformular her på siden.

Indhold

Et kompetencegivende forløb består typisk af to komprimerede fagmoduler af 10 eller 12 ECTS-point.
Et modul strækker sig over et semester med 12 eller 14 undervisningsgange (60 eller 70 lektioner), og undervisningen placeres som regel en eftermiddag om ugen.
Der er altså tale om et forløb af et års varighed. Forløbets placering med en undervisningsgang ugentligt gør det muligt at kombinere efteruddannelse med et skema i skolen.

Alle forløb tilrettelægges praksisnært, så der etableres en vekselvirkning mellem uddannelsesforløbet og lærerens daglige praksis i skolen.

Alle komprimerede fagmoduler er beskrevet i studieordningen for læreruddannelsen. Hver modulbeskrivelse indeholder beskrivelse af modulets indhold og kompetencemål. I studieordningen findes også en beskrivelse af kompetencemålsprøven i det enkelte fag.

Målgruppe

Målgruppen for de komprimerede fagmoduler er uddannede lærere, der allerede underviser i faget. Der er tale om et komprimeret forløb - en genvej til kompetencemålsprøven - begrundet i lærerens erfaring.
Ansøgere til modulerne skal dokumentere kompetence i faget, enten via egen skoleleders vurdering eller gennem en kompetenceafklaringssamtale hos Københavns Professionshøjskole.

De komprimerede fagmoduler udbydes under lov om Åben Uddannelse. 

Tilmeldingsformular bliver lagt her på siden medio september.