Kompetenceafklaring

En del lærere har gennem mange års undervisning erhvervet sig kompetencer i fag, som de ikke er formelt uddannede i. En kompetenceafklaringssamtale giver indblik i lærerens kompetencer, og gør det muligt at anbefale et efteruddannelsesforløb, der matcher lærerens behov.

Med skolereformen stilles der krav om, at lærere skal have linjefag eller kompetencer svarende til linjefag i de fag, de underviser i.

Som en hjælp til at få afdækket de reelle kompetencer, som en lærer har erhvervet gennem mange års undervisning, tilbyder vi på Københavns Professionshøjskole en kompetenceafklaringssamtale.

Samtalen forløber mellem en erfaren underviser fra læreruddannelsen og den lærer, der skal have vurderet sine reelle undervisningskompetencer i et fag.

Underviseren stiller spørgsmål, der kommer omkring alle fagets kompetenceområder, og vil inddrage både faglige og fagdidaktiske forhold.

Læreren skal ikke forberede sig til samtalen hjemmefra, og der er ikke krav om at medbringe noget til samtalen. På dagen for kompetenceafklaringssamtalen får læreren 1 time til at forberede sig ud fra en case fra faget, og den efterfølgende samtale varer 45 minutter.

På baggrund af samtalen anbefales læreren at læse 2 komprimerede fagmoduler i et fag, eller han/hun anbefales at gå til kompetencemålsprøven på baggrund af et vejledningsforløb.  Nogle lærere bliver også anbefalet at tage et fuldt undervisningsfag.

Inden samtalen får læreren en mail fra Københavns Professionshøjskole om hvor og hvornår samtalen afvikles.

Læreren skal senest 4 dage før samtalen bekræfte tidspunktet, og tilmeldingen bliver samtidig bindende, og der hæftes for betalingen.

Efter samtalen får læreren en mail med besked om resultatet.

Studieordning for de komprimerede fagmoduler findes på vores hjemmeside. Klik her
Beskrivelserne for de komprimerede fagmoduler findes i den del af studieordningen, som indeholder modulbeskrivelser.
Kompetencemålsprøverne er beskrevet i den del af studieordningen, som indeholder de generelle beskrivelser.

Kontakt