Kompetenceafklaring

En del lærere har gennem mange års undervisning erhvervet sig kompetencer i fag, som de ikke er formelt uddannede i. En kompetenceafklaringssamtale giver indblik i lærerens kompetencer, og gør det muligt at anbefale et efteruddannelsesforløb, der matcher lærerens behov.

I tilknytning til et komprimeret enkeltfagsforløb rekvireret af en eller flere kommuner kan der gennemføres kompetenceafklaringssamtaler.