Kompetenceafklaring

En del lærere har gennem mange års undervisning erhvervet sig kompetencer i fag, som de ikke er formelt uddannede i. En kompetenceafklaringssamtale giver indblik i lærerens kompetencer, og gør det muligt at anbefale et efteruddannelsesforløb, der matcher lærerens behov.

Et redskab til målretning af efteruddannelse for uddannede lærere med undervisningserfaring i faget

Konceptet for kompetenceafklaringssamtalen er udviklet af Professionshøjskolerne i samarbejde med Rambøll. Konceptet bruges nationalt.

En kompetenceafklaringssamtale er ikke en eksamen. Samtalen er et redskab til målretning af efteruddannelsen, og samtalen anerkender de kompetencer, lærerne har i de fag, de typisk har undervist i i flere år.

Kompetenceafklaringen sker gennem en samtale mellem en erfaren underviser på læreruddannelsen og den lærer, der skal have vurderet sine relle undervisningskompetencer i et fag. Både lærerens faglige og fagdidaktiske kompetencer i faget indgår i samtalen.

Samtalen tager udgangspunkt i kompetencemålene for faget i læreruddannelsen. Det er således kompetencemålene for læreruddannelsen, der ligger til grund for samtalen og vurderingen. Det formelle grundlag for samtalen er de krav, der i dag stilles ved kompetencemålsprøven i faget (tidligere: linjefagseksamen).

Underviseren følger en spørgeguide, som sikrer, at samtalen kommer omkring alle fagets kompetenceområder.

Samtalen varer 45 minutter, og læreren har en time til at forberede samtalen.
Læreren får udleveret et forberedelsesmateriale bestående af en case/noget materiale, fx en elevbesvarelse af en opgave, et læremiddel eller lignende med tilknyttede spørgsmål.

I samarbejde med Rambøll er udviklet et system til digital registrering og udregning af et resultat - en samlet score.

En kompetenceafklaringssamtale koster 1500 kr. (ekskl. moms)

To anvendelsesmåder

Skoler og kommuner kan anvende kompetenceafklaringen på to forskellige måde:

  • Kompetenceafklaringen bruges som grundlag for bestemmelse af omfanget af efteruddannelse. På baggrund af kompetenceafklaringssamtalen kan UCC anbefale et, to eller tre/fire moduler - eller evt. at læreren går til kompetencemålsprøven efter et individuelt vejledningsforløb.
  • Kompetenceafklaringen bruges som grundlag for tilrettelæggelse af indhold/form i modulerne i de kompetencegivende forløb

Kontakt