Modersmålsundervisning

Københavns Professionshøjskole udbyder i efterårssemesteret et specialiseringsmodul på læreruddannelsen i modersmålsundervisning. Modulet kan læses som enkeltfag.

Mål

Målet er at kvalificere varetagelsen af modersmålsundervisningen for de flersprogede elever i folkeskolen. Modersmålsundervisningen er et vigtigt men ofte lidt forsømt område.
Modulet er rettet mod praktiserende modersmålslærere såvel som studerende på læreruddannelsen.

På Københavns Professionshøjskole har vi en mangfoldig studenterpopulation – også i sproglig henseende.
En del af de studerende, som ikke har dansk som førstesprog, er interesserede i et specialiseringsmodul om modersmålsundervisning.
Vi har i flere kommuner erfaret en markant interesse for kompetenceløft for modermålsundervisere, og med modulet imødekommer vi dette ønske om udvikling og kvalificering af modersmålsundervisningen.

Indhold

Indholdet i modulet retter sig mod klassiske sprogdidaktiske områder, såsom sprogtilegnelse og sprogbeskrivelse. Der lægges stor vægt på undervisningen i sprog generelt.
Modulet er dermed ikke undervisning i de mange forskellige sprog (tyrkisk, kurdisk, polsk osv.), som varetages gennem modersmålsundervisningen.

Forudsætninger for deltagelse

Forudsætningen for at deltage i modulet er, at den studerende behersker sit modersmål, således at han/hun kan varetage sprogundervisning i folkeskolen.  Vi anbefaler et sprogligt niveau, både mundtligt og skriftligt, på modersmålet svarende til 12 års skolegang

Praktisk

Modulet er på 10 ECTS-point og inkluderer 65 lektioner samt 1 individuel vejledningslektion pr. deltager.

Kontakt

Alle spørgsmål vedr. tilmelding og administration sendes til studieadministrationen: kompetenceloeft@kp.dk

Studieordningstekst for specialiseringsmodulet Modersmålsundervisning.pdf

Studieordningstekst for specialiseringsmodulet Modersmålsundervisning.pdf

Studieordningstekst for specialiseringsmodulet Modersmålsundervisning.pdf