Enkeltfag

Københavns Professionshøjskole udbyder alle skolens fag som enkeltfag.

Har du ikke undervisningserfaring i et fag, eller bliver du på baggrund af en kompetenceafklaringssamtale anbefalet at tage faget i sin fulde længde er enkeltfagsstudiet en mulighed.

Som enkeltfagsstuderende på læreruddannelsen læser du sammen med lærerstuderende og meritlærerstuderende, og du går til den afsluttende prøve efter 1½-2 års studium. Undervisningen er typisk tilrettelagt med en ugentlig undervisningsgang.
Bemærk, at skemapositionen kan skifte fra semester til semester, da læreruddannelsen er moduliseret og semesteropdelt.

Målgruppen for det fulde enkeltfagsstudium er lærere, der ikke har forudgående kompetencer, fx i form af undervisningserfaring i faget samt kurser eller lign.
Der kræves ikke særlige forudsætninger for at læse enkeltfag, ud over at man honorerer adgangskravene til det enkelte fag eller har tilsvarende kompetencer (kan afgøres ved en kompetencevurdering).

Københavns Professionshøjskole udbyder fuldt enkeltfagsforløb i samtlige undervisningsfag med studiestart i august 2019.

Du kan læse mere om enkeltfag under sektionen for læreruddannelsen.

Her kan du også læse om meritlæreruddannelsen.