Enkeltfag

UCC udbyder alle skolens fag som enkeltfag.

Har du ikke undervisningserfaring i et fag, eller bliver du på baggrund af en kompetenceafklaringssamtale anbefalet at tage faget i sin fulde længde er enkeltfagsstudiet en mulighed.

Som enkeltfagsstuderende på læreruddannelsen læser du sammen med lærerstuderende og meritlærerstuderende, og du går til den afsluttende prøve efter 1½-2 års studium. Undervisningen er typisk tilrettelagt med to ugentlige undervisningsgange.

Målgruppen for det fulde enkeltfagsstudium er lærere, der ikke har forudgående kompetencer, fx i form af undervisningserfaring i faget samt kurser eller lign.
Der kræves ikke særlige forudsætninger for at læse enkeltfag, ud over at man har taget faget på gymnasialt B-niveau på sin ungdomsuddannelse eller har tilsvarende kompetencer (kan afgøres ved en kompetencevurdering).

Du kan læse mere om enkeltfag under sektionen for læreruddannelsen.

Her kan du også læse om meritlæreruddannelsen.