Fuld kompetencedækning i undervisningsfagene

Med folkeskolereformen skal alle lærere senest i 2025 have undervisningskompetence på linjefagsniveau i de fag, de underviser i. Det betyder, at mange lærere får brug for og mulighed for efteruddannelse.

Kompetenceafklaring og særlige efteruddannelsesforløb

Vores udbud i forhold til fuld kompetencedækning udgøres af to hovedkategorier:

  • Kompetenceafklaring. Læreren deltager i en kompetenceafklarende samtale. Evaluering af samtalen giver mulighed for at målrette efteruddannelsen efter lærerens behov.
  • Kompetencegivende forløb. Vi udbyder komprimerede enkeltfagsforløb i undervisningsfagene. Alle forløb afsluttes med kompetencemålsprøve i faget (linjefagseksamen).

Samarbejde med kommuner

Vi samarbejder med skoleledere og skolekonsulenter i en række kommuner.

Vores samarbejde med kommunerne gør det muligt at oprette forløb på tværs af kommunegrænser. Har en kommune fx ti lærere, som skal deltage i et kompetencegivende forløb, kan vi etablere kontakt til nabokommunen og på den måde sørge for et tilstrækkeligt antal deltagere til oprettelse af et praksisnært forløb, der evt. kan afvikles lokalt.