Fuld kompetencedækning i undervisningsfagene

Med den nye folkeskolereform skal alle lærere senest i 2020 have undervisningskompetence på linjefagsniveau i de fag, de underviser i. Det betyder, at mange lærere får brug for og mulighed for efteruddannelse.

Kompetenceafklaring og særlige efteruddannelsesforløb

Vores udbud i forhold til fuld kompetencedækning udgøres af to hovedkategorier:

  • Kompetenceafklaring. Læreren deltager i en kompetenceafklarende samtale. Evaluering af samtalen giver mulighed for at målrette efteruddannelsen efter lærerens behov.
  • Kompetencegivende forløb. Vi udbyder komprimerede enkeltfagsforløb i undervisningsfagene. Alle forløb afsluttes med kompetencemålsprøve i faget (linjefagseksamen).

Forløb med start august 2018

Vi udbyder komprimerede enkeltfagsforløb i samtlige undervisningsfag i studieåret 2018/2019.
Forløbene består af 2 komprimerede fagmoduler efterfulgt af kompetencemålsprøver i maj/juni 2019.

Læs om forløbene

Samarbejde med kommuner

Vi samarbejder med skoleledere og skolekonsulenter i en række kommuner.

Vores samarbejde med kommunerne gør det muligt at oprette forløb på tværs af kommunegrænser. Har en kommune fx ti lærere, som skal deltage i et kompetencegivende forløb, kan vi etablere kontakt til nabokommunen og på den måde sørge for et tilstrækkeligt antal deltagere til oprettelse af et praksisnært forløb, der evt. kan afvikles lokalt.

Kontakt

Naturfag på tværs af kommunen

Ishøj Kommune vil styrke elevernes matematiske og naturfaglige kompetencer, og derfor har kommunen sat det 3-årige projekt ”Flere Lille og Store Nørder i Ishøj” i gang. Som et led i projektet deltager 21 lærere i et særligt tilrettelagt forløb i natur/teknologi hos UCC.