Fuld kompetencedækning i undervisningsfagene

Med folkeskolereformen er det fortsat et krav, at alle lærere senest 2025 skal have undervisningskompetence på linjefagsniveau i de fag, de underviser i. Der er derfor stadig lærere, der har brug for og mulighed for efteruddannelse.
  • Alle undervisningsfag kan læses som enkeltfag på Københavns Professionshøjskole.
  • Undervisningsfaget håndværk og design kan derudover læses som komprimeret enkeltfag
  • Alle undervisningsfag kan tilrettelægges som komprimeret enkeltfag efter særlig aftale med en eller flere kommuner.