Undervisning i sprogforståelse i læsning - allerede i indskolingen

Gratis under abonnement

Indledning
Elevers sprogforståelse har afgørende betydning for deres læseforståelse.
På kurset ser vi på, hvordan man kan arbejde systematisk med sprogforståelse allerede i indskolingen og derved understøtte den senere læseforståelse.

Målgruppe
Lærere, der underviser i dansk i indskolingen.

Mål
Du får viden og ideer til, hvordan du kan undervise i ordkendskab, inferenser og tekststruktur allerede i indskolingen.
Du får opøvet dine færdigheder i at stille inferenskrævende spørgsmål.

Indhold
På kurset præsenteres udvalgte metoder, der er afprøvet i international forskning, og der gives eksempler på konkrete (danske) opgaver og aktiviteter, bl.a. fra materialet En på Sproget, hvori der arbejdes med ordkendskab og inferenser (tankeslutninger), samt med udvalgte tekststrukturer, der kendetegner fagtekster.
Der lægges vægt på, at deltagerne på kurset træner deres færdighed i at identificere de steder i tekster, hvor der er behov for, at eleverne drager inferenser.

Kursusformen vil veksle mellem oplæg og deltageraktiviteter. 

Arrangør
Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Maiken Adelsten.

Kursusdatoer

tir 19/01/2021 - 12:00 til 16:00

| 0 |
Underviser:

Hanne Trebbien Daugaard

Ph.d.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Dato

Tirsdag d. 19. januar 2021 kl. 12:00 til 16:00

Antal kursusdage: 

1

Pris: 

995,00 kr.

Kursusnr: 

119403