Undersøgende historieundervisning fra 3.-9. klasse

Beskrivelse

Formålet med kompetenceudviklingsforløbet er at styrke lærernes undervisningskompetence i historie i folkeskolens 3.-9. klasse. Der fokuseres på en undersøgende og anvendelsesorienteret tilgang til historiefaget og herunder på, hvordan fagets kompetencemål kan omsættes, og progression mellem de tre trinforløb 3.-4. klasse, 5.-6. klasse og 7.-9. klasse kan understøttes.

Det er målet, at deltagerne:
- Kan forklare Fælles Mål i fagene og omsætte dem til konkrete differentierede undervisningsforløb
- Kan planlægge, gennemføre og evaluere undersøgende historieundervisning
- Kan anvende og vurdere forskellige fagdidaktiske tilgange og læringsstrategier.

Indhold
Konkret vil kurset inddrage eksempler på historiedidaktiske planlægningsmodeller med fokus på undersøgende og anvendelsesorienteret undervisning. Afprøve læringsstrategier/undervisnings-metoder og -aktiviteter samt arbejde med strategier til at skabe sammenhæng og progression i historieundervisningen fra 3. til 9. klasse.
Kursets fokus er på en undersøgende historieundervisning, hvor elevernes historiske tænkning er det teoretiske og konkrete omdrejningspunkt. Undervisningen bliver en kombination af oplæg og øvelser, der efterfølgende kan anvendes i lærernes egen undervisning.
Vi vil arbejde med forskellige materialetyper og tilgange til materialerne, undersøge digitale og materielle ressourcer, herunder genstande for at inspirere til nytænkning i forhold til de læremidler, som lærerne allerede anvender - og for at invitere til at inddrage nye materialer og tilgange i historieundervisningen.
Der inddrages præsentation og drøftelse af eksempler på gode forløb; herunder videndeling mellem deltagerne.

Målgruppe

Lærere, der underviser i faget historie

Undervisere

Anders Thøgersen, adjunkt

Tid

10.09.2019, kl. 13.30-16.30
01.10.2019, kl. 13.30-16.30
12.11.2019, kl. 13.30-16.30
26.11.2019, kl. 13.30-16.30
10.12.2019, kl. 13.30-16.30
07.01.2020, kl. 13.30-16.30
21.01.2020, kl. 13.30-16.30
04.02.2020, kl. 13.30-16.30
25.02.2020, kl. 13.30-16.30
10.03.2020, kl. 13.30-16.30
31.03.2020, kl. 13.30-16.30
14.04.2020, kl. 13.30-16.30

Varighed

36 timer

Praktiske oplysninger

Nummer: 

295056

ECTS-point: 

1,31 ECTS-point

Pris: 

9.740 kr. + moms

Dato:

Tirsdag d. 10. september 2019 til Tirsdag d. 14. april 2020

Adresse:

World Trade Center, Ballerup