Undersøgelse af sundhedsfaglig praksis

Beskrivelse

Obligatorisk sundhedsfaglig diplommodul. Modul Ob2:Undersøgelse af sundhedsfaglig praksis. Modulet indeholder forskellige metoder til undersøgelse af den sundhedsfaglige praksis. Der fokuseres på udvalgte kvalitative og kvantitative metoder, herunder sammenhængen mellem undersøgelsens formål, metode og anvendelsesmuligheder.

Læringsmål

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering tilegner sig følgende kvalifikationer:

Viden:
- har viden om og forståelse af forskellige metodetilgange til undersøgelse af sundhedsfaglig praksis
- kan reflektere over mulige sammenhænge mellem en undersøgelses formål, genstand, metode og anvendelsesmuligheder

Færdigheder:
- kan analysere, vurdere og formidle egne og andres undersøgelsesresultater

Kompetencer:
- kan indgå i mono- og tværfagligt udviklingsarbejde

Indhold

- kvalitative metoder, fx interview, observation, diskursanalyse
- kvantitative metode, fx spørgeskemaer, observationer
- arbejde med udvalgte undersøgelser

Målgruppe

Sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, bioanalytikere, ernærings- og husholdningsøkonomer, radiografer samt andre sundhedsprofessionelle og andre med en mellemlang videregående uddannelse

Tid

Onsdage i ugerne 17 - 22 i 2020


Praktiske oplysninger

Nummer: 

202801341

ECTS-point: 

5 ECTS-point

Pris: 

8.400 Kr.

Dato:

Onsdag d. 22. april 2020 til Onsdag d. 10. juni 2020

Adresse:

Campus Nordsjælland, Carlsbergvej 14
3400 Hillerød