Undersøgelse af pædagogisk praksis for specialpædagogik, psykologi og logopædi

Beskrivelse

Modulet er obligatorisk i den pædagogiske diplomuddannelse, og du lærer at designe en undersøgelse af pædagogisk praksis og begrunde designet metodologisk. Du kan opnå erfaring med selv at foretage en mindre empirisk undersøgelse af pædagogisk praksis og med kritisk at vurdere tilgængelige empiriske undersøgelser af pædagogisk praksis.

Læringsmål

Modulet skal kvalificere den studerende til at undersøge og dokumentere pædagogisk praksis. Den studerende skal udvikle færdigheder til på et metodologisk reflekteret grundlag at frembringe empiriske data om pædagogisk praksis.

Kompetencemål:
Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at
- udvikle et metodisk begrundet design for undersøgelse af pædagogisk praksis
- håndtere arbejdsprocesserne i forbindelse med at gennemføre en mindre empirisk undersøgelse

Viden:
- have viden om muligheder og begrænsninger ved forskellige kvantitative og kvalitative metoder til undersøgelse af pædagogisk praksis
- kunne identificere og reflektere over metodiske problemstillinger, der knytter sig til undersøgelser af pædagogisk praksis

Færdigheder:
- kunne begrunde metodevalg i relation til undersøgelse af pædagogisk praksis

Målgruppe

Pædagoger, lærere, ressourcepersoner, m.fl.

Tid

Mandage kl. 15.00-19.00

Praktiske oplysninger

Nummer: 

211502227

ECTS-point: 

5 ECTS-point

Pris: 

7280 kr.

Dato:

Mandag d. 1. februar 2021 til Onsdag d. 16. juni 2021

Adresse:

København
4 København