Undersøgelse af pædagogisk praksis for specialpædagogik, psykologi og logopædi

Beskrivelse

Modulet er obligatorisk i den pædagogiske diplomuddannelse, og du lærer at designe en undersøgelse af pædagogisk praksis og at begrunde designet metodologisk

Læringsmål

Viden
- Har forståelse af forskellige metodetilgange til undersøgelse af pædagogisk praksis og pædagogisk viden
- Har forståelse af de metodologiske overvejelser, der knytter til sig til undersøgelse af pædagogisk praksis og viden

Færdigheder
- Kan redegøre for muligheder og begrænsninger i forskellige undersøgelsesmetoder
- Kan identificere problemstillinger i forholdet mellem en undersøgelses intention, genstand og metode og undersøgelsens anvendelsesmuligheder

Kompetencer
- Kan udvikle og tilrettelægge design for praksisundersøgelse og begrunde metodevalg

Indhold

Kvalitative og kvantitative metodetilgange til undersøgelse af pædagogisk praksis
Undersøgelsesintention og undersøgelsesmetode
Metodeovervejelser og metodestringens
Fortolkning og vurdering af data
Empiri-inddragelse i diplomuddannelsens modulopgaver

Målgruppe

Alle professioner der tager en pædagogisk diplomuddannelse inden for logopædi, specialpædagogik eller psykologi

Tid

Mandage kl. 15.00-19.00


Praktiske oplysninger

Nummer: 

201502178

ECTS-point: 

5 ECTS-point

Pris: 

7.280 kr.

Dato:

Mandag d. 3. februar 2020 til Søndag d. 21. juni 2020

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V