Undersøgelse af pædagogisk praksis, online forløb

Beskrivelse

Modulet er obligatorisk i den pædagogiske diplomuddannelse. Modulet er tilrettelagt som udelukkende online undervisning. Du lærer på modulet at designe en undersøgelse af pædagogisk praksis og begrunde designet metodologisk. Dvs. du får viden om metoder til at indsamle data og dokumentation til undersøgelse, evaluering og udvikling af pædagogisk praksis. Du får erfaring med selv at foretage en mindre undersøgelse af pædagogisk praksis og med kritisk at vurdere kvalitet ved egne og tilgængelige undersøgelser af pædagogisk praksis.

Læringsmål

Modulet skal kvalificere den studerende til at undersøge og dokumentere pædagogisk praksis. Den studerende skal udvikle færdigheder til på et metodologisk reflekteret grundlag at frembringe empiriske data om pædagogisk praksis.

Kompetencemål:
Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at
- udvikle et metodisk begrundet design for undersøgelse af pædagogisk praksis
- håndtere arbejdsprocesserne i forbindelse med at gennemføre en mindre empirisk undersøgelse

For at opnå disse kompetencer skal den studerende.

Viden:
- have viden om muligheder og begrænsninger ved forskellige kvantitative og kvalitative metoder til undersøgelse af pædagogisk praksis
- kunne identificere og reflektere over metodiske problemstillinger, der knytter sig til undersøgelser af pædagogisk praksis

Færdigheder:
- kunne begrunde metodevalg i relation til undersøgelse af pædagogisk praksis

Målgruppe

Modulet er obligatorisk i den pædagogiske diplomuddannelse, så modulet henvender sig til alle der ønsker en pædagogisk diplom hvor undervisningen foregår som e-læring.

Tid

Onsdage kl. 13.00-15.30 - 4 webinars i dette tidsrum

Praktiske oplysninger

Nummer: 

211502001

ECTS-point: 

5 ECTS-point

Pris: 

7280 kr.

Dato:

Onsdag d. 3. februar 2021 til Onsdag d. 30. juni 2021

Adresse:

Online
3 Online