Undersøgelse af pædagogisk praksis, netbaseret

Beskrivelse

Modulet er obligatorisk i den pædagogiske diplomuddannelse, og du lærer at designe en undersøgelse af pædagogisk praksis og begrunde designet metodologisk. Du kan opnå erfaring med selv at foretage en mindre, empirisk undersøgelse af pædagogisk praksis og med kritisk at vurdere tilgængelige empiriske undersøgelser af pædagogisk praksis.

Læringsmål

Modulet skal give den studerende mulighed for at forholde sig til grundlæggende problematikker vedrørende undersøgelse og udvikling af viden. Den studerende skal udvikle færdigheder til på et systematisk og reflekteret grundlag at kunne frembringe empiriske data fra en pædagogisk praksis eller fra tilgængelige empiriske undersøgelser af pædagogisk praksis.

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår viden, færdigheder og kompetencer således:

Viden
- Har forståelse af forskellige metodetilgange til undersøgelse af pædagogisk praksis og pædagogisk viden
- Har forståelse af de metodologiske overvejelser, der knytter sig til undersøgelse af pædagogisk praksis og viden

Færdigheder
- Kan redegøre for muligheder og begrænsninger i forskellige undersøgelsesmetoder
- Kan identificere problemstillinger i forholdet mellem en undersøgelses intention, genstand og metode og undersøgelsens anvendelsesmuligheder

Kompetencer
- Kan udvikle og tilrettelægge design for praksisundersøgelse og begrunde metodevalg

Målgruppe

Alle studerende på den pædagogiske diplomuddannelse

Tid

Onsdage kl. 13.30-15.30 - 3 webinars

Praktiske oplysninger

Nummer: 

201502005

ECTS-point: 

5 ECTS-point

Pris: 

7.280 kr.

Dato:

Onsdag d. 5. februar 2020 til Fredag d. 26. juni 2020

Adresse:

Netbaseret
1799 København V