Udviklingspsykologi, Miljøterapi, Børn/ungeregi

Beskrivelse

På modulet introduceres du til psykologisk teorier og forskning om udvikling, socialisering og personlighedsdannelse.
Du får viden og færdigheder til at kunne håndtere pædagogiske problemstillinger omhandlende: relations- og tilknytningsforstyrrelser, omsorgssvigt, angst, sorg, kognitive vanskeligheder, sensitivitet, identitets- og personlighedsudfordringer.
Du tilegner dig viden og metoder til informationsindhentning og vurdering af udviklingspsykologiske problemstillinger og du kommer til at arbejde med forebyggende, foregribende og indgribende indsatser.

Læringsmål

Den studerende
- kan indgå i samarbejde om at håndtere udviklingspsykologiske problemstillinger, set i et livslangt perspektiv, i en relevant pædagogisk kontekst kan påtage sig et medansvar for en faglig begrundet intervention i den pædagogiske praksis på et udviklingspsykologisk grundlag
- har indsigt i forskellige udviklingspsykologiske teorier om den livslange udvikling
- har viden om væsentlige forskningsresultater i hele det udviklingspsykologiske fagområde og forståelse af deres implikationer for daglig pædagogisk praksis
- har viden om forskellige former for og årsager til udvikling af vanskeligheder i relation til udvikling, personlighedsdannelse og socialisering
- kan reflektere over hvordan det praktisk pædagogisk arbejde, med afsæt i ressourcer og relationer, er forankret i udviklingspsykologien
- kan vurdere og anvende relevante metoder til informationsindhentning i relation til relevante udviklingspsykologiske problemstillinger

.

Målgruppe

Alle der arbejder med miljøterapi i børne- og ungdomspsykiatrien eller ønsker dette

Tid

Tirsdage kl. 09.00 - 14.15


Praktiske oplysninger

Nummer: 

201532172

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11.280 kr.

Dato:

Lørdag d. 1. februar 2020 til Tirsdag d. 30. juni 2020

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V