Udviklingspsykologi

Beskrivelse

På modulet introduceres du til psykologisk teorier og forskning om udvikling, socialisering og personlighedsdannelse.
Du får viden og færdigheder til at kunne håndtere pædagogiske problemstillinger omhandlende: relations- og tilknytningsforstyrrelser, omsorgssvigt, angst, sorg, kognitive vanskeligheder, sensitivitet, identitets- og personlighedsudfordringer.
Du tilegner dig viden og metoder til informationsindhentning og vurdering af udviklingspsykologiske problemstillinger og du kommer til at arbejde med forebyggende, foregribende og indgribende indsatser.

Læringsmål

Den studerende
- kan indgå i samarbejde om at håndtere udviklingspsykologiske problemstillinger, set i et livslangt perspektiv, i en relevant pædagogisk kontekst
- kan påtage sig et medansvar for en faglig begrundet intervention i den pædagogiske praksis på et udviklingspsykologisk grundlag
- har indsigt i forskellige udviklingspsykologiske teorier om den livslange udvikling
- har viden om væsentlige forskningsresultater i hele det udviklingspsykologiske fagområde og forståelse af deres implikationer for daglig pædagogisk praksis
- har viden om forskellige former for og årsager til udvikling af vanskeligheder i relation til udvikling, personlighedsdannelse og socialisering
- kan reflektere over hvordan det praktisk pædagogisk arbejde, med afsæt i ressourcer og relationer, er forankret i udviklingspsykologien
- kan vurdere og anvende relevante metoder til informationsindhentning i relation til relevante udviklingspsykologiske problemstillinger

.

Målgruppe

Pædagoger, lærere, ressourcepersoner, konsulenter m.fl

Tid

Onsdage kl. 15.00-19.00


Praktiske oplysninger

Nummer: 

211532221

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11280<br />

Dato:

Onsdag d. 3. februar 2021 til Onsdag d. 30. juni 2021

Adresse:

København