Udvikling af undervisning af særligt dygtige elever

Beskrivelse

Udbydes i samarbejde med Sciencetalenter i Sorø.

Som studerende på modulet, bliver du i stand til at spotte målgruppen af særligt dygtige og talentfulde elever.
Du bliver i stand til at kunne træffe begrundede, didaktiske valg om tilrettelæggelse af undervisning af særligt dygtige og talentfulde elever.
Du bliver i stand til at udarbejde en talentstrategi for skolen, i samarbejde med ledelsen.

Læringsmål

Den studerende
- kan medvirke til at koordinere indsatser på organisatorisk plan med henblik på tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisning af elever med særlige forudsætninger
- kan indgå i dialog med kolleger om udvikling af undervisning, der tilgodeser denne elevgruppe
- kan planlægge, beskrive, gennemføre og evaluere læringsmålstyret undervisning
- har viden om læringsmålsorienteret didaktik og om læringsmålstyret undervisning
- har indsigt i tilgange til identifikation af målgruppen, særligt dygtige og talentfulde elever herunder begrebsafklare og reflektere over definition af målgruppen, samt formidle viden herom
- kan anvende viden om undervisningsdifferentiering og træffe begrundede valg i forhold til at målsætte, planlægge, udvikle og evaluere en undervisning, der tilgodeser særligt dygtige og talentfulde elever

Målgruppe

Lærere

Tid

Internat 16.-18.09.20 og 18.-20.11.20

Praktiske oplysninger

Nummer: 

203740411

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

16.500 kr.

Dato:

Onsdag d. 16. september 2020 til Fredag d. 15. januar 2021

Adresse:

Sciencetalenter, Akademigrunden 18
4180 Sorø

Antal lektioner: 

48