Udvikling af undervisning af særligt dygtige elever

Beskrivelse

Sciencetalenter og KP Videreuddannelse udbyder i samarbejde dette diplommodul, hvor omdrejningspunktet er udvikling af undervisning af særligt dygtige og talentfulde elever i et inkluderende didaktisk perspektiv.

Som studerende på modulet, bliver du i stand til at spotte målgruppen af særligt dygtige og talentfulde elever.
Du bliver i stand til at kunne træffe begrundede, didaktiske valg om tilrettelæggelse af undervisning af særligt dygtige og talentfulde elever. Du bliver sammen med ledelsen, i stand til at udarbejde en talentstrategi for skolen.

Undervisningen og internat foregår hos Sciencetalenter i Sorø. Modulet består af 48 lektioner samt vejledning og eksamen.

Modulet kan med fordel kombineres med modulet 'Faglig vejledning i skolen tonet mod talent - Naturfagsvejledere', som du kan læse mere om her: https://ucc.dk/videreuddannelse/faglig-vejledning-i-skolen-tonet-mod-talent

Kontaktpersoner hos Science:
Signe Amnitzbøll Suhr, Science Talenter
Tlf. +45 2685 8363
Mail: usv@astra.dk

Nynne Afzelius, Talentchef, Science Talenter
Tlf. +45 4126 2137
Mail: na@astra.dk

Læringsmål

Den studerende
- har opnået indsigt i tilgange til identifikation af målgruppen, særligt dygtige og talentfulde elever herunder begrebsafklare og reflektere over definition af målgruppen, samt formidle viden herom
- kan anvende viden om undervisningsdifferentiering og træffe begrundede valg i forhold til at målsætte, planlægge, udvikle og evaluere en undervisning, der tilgodeser særligt dygtige og talentfulde elever
- kan medvirke til at koordinere indsatser på organisatorisk plan med henblik på tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisning af elever med særlige forudsætninger
- kan indgå i dialog med kolleger om udvikling af undervisning, der tilgodeser denne elevgruppe

Indhold

- Teori om undervisningsdifferentiering og didaktiske overvejelser i forhold til formål, mål, indhold, metoder, der tilgodeser særligt dygtige og talentfulde elever i et inkluderende didaktisk perspektiv.
- Teorier og praksisviden i forhold til særligt dygtige og talentfulde elever.
- Udviklingstiltag som rum for koordinerede udviklingsindsatser på egen skole/i egen kommune.

Målgruppe

Lærere, ledere eller særlige ressourcepersoner på alle grundskoler og gymnasier, der vil sætte fokus på talent og på udvikling af undervisning af særligt dygtige elever.

Tid

Studieperiode:
18.-20. september 2019 (Internat)
20.-22. november 2019 (internat)

Modulet afsluttes med en kort skriftlig opgave, der afleveres medio december 2019, kombineret med en mundtlig eksamen medio januar 2020.

Praktiske oplysninger

Nummer: 

295710

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

14.500 kr. incl. internat og forplejning

Dato:

Onsdag d. 18. september 2019 til Torsdag d. 30. januar 2020

Adresse:

Science, Akademigrunden 18
4180 Sorø

Antal lektioner: 

48