Udeskole didaktik

Beskrivelse

Udeskole er en pædagogisk praksis som finder sted i naturen, skolehaver, virksomheder, museer m.m. Med plads til oplevelser, undersøgelser og refleksion, i læringsrum hvor teori og praksis møder virkeligheden i virkeligheden.
Fokus vil være på pædagogers og læreres samarbejde om at planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske forløb med udeskole i autentiske læringsmiljøer i skole og fritid.
Didaktisk teori og læringsteori vil være basis for en kritisk tilgang til forskning og udviklingsarbejde på feltet.

Læringsmål

Den studerende
- kan på et begrundet og reflekteret grundlag håndtere og indgå i samarbejde om at udvikle, planlægge, gennemføre og evaluere forløb med udeskole i autentiske læringsmiljøer, der underbygger den teoretiske viden, eleven har tilegnet sig i klasselokalet.
- kan indgå i tværprofessionelt samarbejde mellem lærer og pædagoger med henblik på at inspirere til og styrke udeundervisning og udeskolepraksis.
- kan indgå i samarbejde med henblik på at skabe netværk og koblinger mellem skole, institution og lokalsamfund.
- har viden om teorier om læring og læreprocesser der knytter sig til udeskole og udeundervisning
- har viden om didaktisk teori og metoder der knytter sig til undervisning uden for klasselokalet.
- kan anvende læringsteoretisk viden som grundlag for at organisere, planlægge, udføre, facilitere, dokumentere og evaluere læreprocesser i forbindelse med egen udeskolepraksis.
- kan anvende analytiske og kritiske tilgange til forskning og udviklingsarbejde i relation til udeskole og udeundervisning.
- kan vurdere og fagligt begrunde, hvordan man kan arbejde med praktisk udvikling inden for udeskole og udeundervisning.

Indhold

Teorier om læring, viden og læreprocesser, der knytter sig til udeskole og udeundervisning.
Organisering og analyse af udeskolepraksis.
Forskning og udviklingsarbejder inden for udeskole.
Det tværfaglige samarbejde relateret til udeskole.
Undervisningsforløb, der kvalificerer deltagerens egen udeundervisning.
Projektarbejde med egen praksis.

Der indgår en obligatorisk studietur med overnatning i diplommodulet samt besøg på eller af skoler med udeskolepraksis.

Målgruppe

Pædagoger og lærere i indskolingen.

Tid

Tirsdage kl. 9.00-13.00.


Praktiske oplysninger

Nummer: 

203738221

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11.280 kr.

Dato:

Tirsdag d. 1. september 2020 til Fredag d. 29. januar 2021

Adresse:

København