Talking mats - Samtale med elever med funktionsnedsættelser og andre udfordringer

Beskrivelse

VU203422113

I mange situationer har vi brug for at have en dialog eller en afklaring med vores elever. Hvad enten vi skal lave læringsmål, der afspejler elevens motivation eller skal hjælpe eleven med at afklare en problematik, en konflikt eller afdække trivselsproblemer, så har vi brug for elevens perspektiv. Ofte svarer elever ¿det ved jeg ikke¿, tavshed eller vil slet ikke samtale, når vi tilbyder en snak. Rammer for samtalen, elevens funktionsnedsættelser såsom arbejdshukommelse, kognitiv udvikling, koncentrationsudfordringer, kommunikationsvanskeligheder eller bare bekymring for at være i en situation, hvor der skal svares for sig, kan være parametre der forhindrer en god samtale. Talking Mats er udviklet på Stirling University, UK, og anvendes både i det specialpædagogiske felt, i myndighedsområdet og i psykiatrien. Værktøjet tilbyder en ramme og nogle principper, der giver gode resultater og en god oplevelse for både eleven og samtalepartneren. Kurset er sat op således, at vi først arbejder os igennem teorilaget bag og øver rammen for en samtale ud fra kursistens egen konkrete case. Derefter forventes det, at kursisten afprøver i egen praksis, og kommer tilbage med en observation. Dag 2 omhandler refleksioner over dette, samt tilpasning af værktøjet til den enkeltes behov.

Målgruppe

Lærere, pædagoger, psykologer i basisklasser, specialklasserækker, specialtilbud, behandlingsskoler og STU

Undervisere

Ida Marie Mundt, lektor, master i specialpædagogik

Tid

26.08.20 kl. 9.00-15.00
09.09.20 kl. 9.00-15.00

Varighed

12 timer

Praktiske oplysninger

Nummer: 

203422113

ECTS-point: 

0,44 ECTS-point

Pris: 

3.300 kr. + moms

Dato:

Onsdag d. 26. august 2020 til Onsdag d. 9. september 2020

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V