Talevanskeligheder

Beskrivelse

På modulet får du viden om forskellige typer af talevanskeligheder, deres årsager og fremtrædelsesformer (stemmevanskeligheder, verbal dyspraksi, læbeganespalte, stammen og dysartri). Du vil blive i stand til at identificere, beskrive og analysere forskellige talevanskeligheder og vurdere hvilke logopædiske tiltag der vil være relevante. Der er fokus på børn og unge i 0-18 år. Det anbefales at du tager dette modul, hvis du vil arbejde som logopæd.

Læringsmål

Den studerende
- kan iværksætte en læringsdifferentieret og koordineret indsats i forhold til den enkelte med talevanskeligheder og netværket omkring den enkelte, herunder relevante samarbejdspartnere
- kan håndtere undersøgelsesmetoder til beskrivelse, analyse og vurdering af talevanskeligheder
- har viden om årsager til udvikling af talevanskeligheder, deres fremtrædelsesformer, diversitet og prognose
- har kendskab til relevant lovgivning, konventioner og klassifikationer (fx ICF/ICF-CY)
- kan reflektere over forskellige logopædiske praksisformer og metoder, cooping og kompensationsmuligheder, særligt i relation til stammen, stemmen, dysartrier og indgreb i struben
- kan skelne fysiologiske udtalevanskeligheder i form af dysartri, læsp, snøvl og læbe-, kæbe- og ganespalte, motorisk og neurologisk udviklingsforstyrrelse i form af verbal dyspraksi
- kan anvende viden om stemmens funktioner og dysfunktioner, med vægt på hæse stemmer hos børn, unge og voksne samt ikke flydende tale med særlig vægt på stammen og løbsk tale.
- kan anvende grundlæggende viden om forudsætninger for udvikling af talen, hvilket inkluderer: taleorganernes neurologi, fysiologi og anatomi

Målgruppe

PD i logopædi, lærere og pædagoger

Tid

Torsdage kl. 14.00-18.00


Praktiske oplysninger

Nummer: 

211566221

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

Annonceres senere

Dato:

Torsdag d. 4. februar 2021 til Onsdag d. 30. juni 2021

Adresse:

København