Talevanskeligheder

Beskrivelse

På modulet får du viden om forskellige Talevanskeligheder. Der er fokus på identifikation, udredning og intervention samt forældres involvering og betydning for afhjælpning af vanskelighederne. Ligeledes vil vi komme ind på muligheden for kompenserende strategier. Der er fokus på børn og unge i 0-18 år. Hvis du vil arbejde som logopæd er dette et grundlæggende modul.

Læringsmål

Den studerende
- kan iværksætte en læringsdifferentieret og koordineret indsats i forhold til den enkelte med
talevanskeligheder og netværket omkring den enkelte, herunder relevante samarbejdspartnere
- kan håndtere undersøgelsesmetoder til beskrivelse, analyse og vurdering af talevanskeligheder
- har viden om årsager til udvikling af talevanskeligheder, deres fremtrædelsesformer, diversitet og prognose
- har kendskab til relevant lovgivning, konventioner og klassifikationer (fx ICF/ICF-CY)
- kan reflektere over forskellige logopædiske praksisformer og metoder, cooping og kompensationsmuligheder, særligt i relation til stammen, stemmen, dysartrier og indgreb i struben
- kan skelne fysiologiske udtalevanskeligheder i form af dysartri, læsp, snøvl og læbe-, kæbe- og ganespalte, motorisk og neurologisk udviklingsforstyrrelse i form af verbal dyspraksi
- kan anvende viden om stemmens funktioner og dysfunktioner, med vægt på hæse stemmer hos børn, unge og voksne samt ikke flydende tale med særlig vægt på stammen og løbsk tale
- kan anvende grundlæggende viden om forudsætninger for udvikling af talen, hvilket inkluderer: taleorganernes neurologi, fysiologi og anatomi

Målgruppe

PD studerende i logopædi. Pædagogisk personale fx lærere eller pædagoger, der ønsker viden om børn og unge med sproglige udfordringer.

Tid

Torsdage kl. 14.00-18.00


Praktiske oplysninger

Nummer: 

201566171

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11.280 kr.

Dato:

Torsdag d. 6. februar 2020 til Tirsdag d. 30. juni 2020

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V