Svækkede ældre

Beskrivelse

Det danske sundhedsvæsen er fokuseret på at undgå uhensigtsmæssige indlæggelser, skabe korte effektive indlæggelsesforløb og forebygge indlæggelser og samtidig sikre et værdigt liv for ældre. Det kræver at de sundhedsprofessionelle i det nære sundhedsvæsen har både brede generalistkompetencer og specialiseret viden indenfor mange felter.
Modulet giver deltagerne systematiske metoder og udvikler dømmekraft til at håndtere komplekse situationer hos ældre svækkede borgere i eget hjem.

Læringsmål

Viden
--Har en udviklingsbaseret viden og forståelse for funktionsevnetab og multisygdom der udfordrer den ældres dagligdag
- Kan systematisk opspore og reflektere ift. akut forværring af kronisk sygdom
- Kan reflektere over de organisatoriske rammer i relation til at forebygge indlæggelser af ældre svækkede borgere så de oplever livskvalitet

Færdigheder
- Kan anvende systematiske metoder og demonstrere faglig dømmekraft og handling i akut forværring af borgerens kroniske helbredssituation.
- Kan formidle borgerens aktuelle tilstand til relevante samarbejdspartnere
- Kan handle professionelt i forhold til borgerens komplekse situation med multisygdom og funktionsevnetab, samt medicinering

Kompetencer
- Kan påtage sig et fagligt ansvar og fagligt skøn i forbindelse med observation, behandling og vurdering af akut forværring af borgerens situation
- Kan selvstændigt involvere borgeren i det tvær-faglige arbejde om borgerens funktionsevne og helbredssituation
- Kan udøve værdig og omsorgsfuld pleje i borgerens liv og ved livets afslutning

Indhold

Indhold
- Organisatoriske rammer og vilkår for forebyggelse af uhensigtsmæssig indlæggelse
- Multisygdom og funktionsevnetab i forbindelse med f.eks. KOL, Diabetes og hjertesygdomme
- Metoder til systematisk observation og handling i samt kommunikation og samarbejde med borgere og tværfaglige samarbejdspartnere om udvalgte komplekse situationer i borgerens hverdag som eksempelvis:
- Inaktivitet
- Fald og ulykker
- Svækket ernæringstilstand
- Kognitive svigt
- Ensomhed
- Polyfarmaci
- Et værdigt liv og en værdig livsafslutning

Målgruppe

Sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, bioanalytikere, ernærings- og husholdningsøkonomer, radiografer samt andre sundhedsprofessionelle og andre med en mellemlang videregående uddannelse

Tid

Tirsdag 09.00 - 15.00 i ugerne 36 2020 - 50 2020


Praktiske oplysninger

Nummer: 

203228341

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

13.400 kr.

Dato:

Tirsdag d. 1. september 2020 til Tirsdag d. 8. december 2020

Adresse:

Campus Nordsjælland, Carlsbergevej 14, 3400
3400 Hillerød