Styrk indsatsen for ordblinde elever

Beskrivelse

Formål:
Kurset har til formål at give dig indblik i ordblinderelaterede vanskeligheder og konkrete redskaber til at imødegå dem på ledelses- og læsevejlederniveau.

Indhold:
På dette 2-dages kursus bliver du som læsevejleder, faglærer eller leder på EUD klædt på til at styrke indsatsen for de ordblinde elever på din skole. På kurset stiller vi skarpt på konkrete redskaber til at finde ordblinde elever tidligt i uddannelsen og på et udvalg af didaktiske og læse-skriveteknologiske greb, der bidrager til at imødekomme ordblinde elevers vanskeligheder og skabe et ordblindevenligt undervisningsmiljø.
På kurset får du opdateret viden om ordblindhed og mulighed for at arbejde konkret med at udvikle læse-/skriveindsatsen på din skole. Fokus er på vigtigheden af en organisatorisk forankret læse- og skriveindsats, screeningspraksisser, læse-/skriveteknologi, opfølgning på testresultater samt konkrete ordblindevenlige greb.

Målgruppe

Kurset er målrettet læsevejledere, ledere og faglærere på erhvervsuddannelserne.

Undervisere

Vibeke Sønderberg Asmussen, adjunkt, cand.mag.
Trine Gandil, lektor, cand.mag.

Tid

11.11.20 kl. 9.00-14.30
18.11.20 kl. 9.00-14.30

Varighed

11 timer

Praktiske oplysninger

Nummer: 

204722118

ECTS-point: 

0,40 ECTS-point

Pris: 

3.025 kr. plus + inkl. forplejning

Dato:

Onsdag d. 11. november 2020 til Onsdag d. 18. november 2020

Adresse:

Tagensvej 18, 2200 København N.