Styrk dansk og matematik på specialskoler

Beskrivelse

VU105019

Vi tager afsæt i erfaringer og produkter fra Projekt Alle i mål, der handler om undervisning for elever med vidtgående, generelle indlæringsvanskeligheder samt multiple funktionsnedsættelser.
Du får værktøjer til at beskrive og vurdere progression samt sætte mål for faglig udvikling i dansk og matematik for elever, der arbejder på niveauer før Fælles Måls beskrivelser.

Målgruppe

Lærere og pædagoger der arbejder indenfor specialskoleområdet.

Undervisere

Michael Wahl Andersen, lektor, cand.pæd. psyk.
Louise Rønberg, lektor, cand.mag.

Tid

04.03.2020 kl. 9.00-15.00
05.03.2020 kl. 9.00-15.00
18.03.2020 kl. 9.00-15.00

Varighed

18 timer

Praktiske oplysninger

Nummer: 

105019

ECTS-point: 

0,66 ECTS-point

Pris: 

4.770 kr. + moms

Dato:

Onsdag d. 4. marts 2020 til Onsdag d. 18. marts 2020

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V