Styrk børns selvstændige refleksion og opgaveløsning

- En praksisorienteret workshop med afsæt i medieret læring.

GRATIS UNDER ABONNEMENT

Indledning
NB! Max 20 deltagere.Som lærer oplever du måske elever i din klasse, der har svært ved at gå selvstændigt i gang med en opgave, har svært ved at holde fokus på det relevante og/eller virker urolige og umotiverede. Workshoppen tager afsæt i Feuersteins medierede læring og i tilgange, der benytter den medierede læring som udgangspunkt. Noget af det centrale ved den medierede læring er at aktivere barnets egen refleksion og tænkning. Ofte vil man opleve, at børn forsøger at løse opgaver usystematisk, fx ved at prøve sig frem eller ved at spørge om hjælp ved hvert trin. Idéen er, at barnet i stedet bliver bevidst om hvordan man gennem refleksion og tænkning kan nå sikre løsninger. Når refleksionen bliver en vane, begynder verden også at hænge sammen på en anden måde, og man vil nemmere kunne overføre viden fra et fag til et andet fag eller en anden sammenhæng.

Målgruppe
Undervisere i alle fag i indskolingen.

Mål
At deltagerne får viden om børns selvstændige refleksion og opgaveløsning og konkrete værktøjer til at styrke dette.

Indhold
Workshoppen er praksisorienteret og vil veksle mellem korte oplæg og afprøvning af ideer og tilgange.
Fokuspunktet vil være:
-  At hjælpe børn til højere grad af selvregulering og mere selvstændig, refleksiv opgaveløsning.
-  Målrettet brug af lege, spil og aktiviteter i arbejdet med selvstændig refleksion og opgaveløsning.
-  At skabe større sammenhæng mellem de enkelte fag og resten af barnets virkelighed.

Arrangør
Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Maiken Adelsten.

Kursusdatoer

ons 24/02/2021 - 13:00 til 16:00

| 0 |
Underviser:

Baukje Avlund Erthmann

Ejer af Tanketeket

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Dato

Onsdag d. 24. februar 2021 kl. 13:00 til 16:00

Antal kursusdage: 

1

Pris: 

895,00 kr.

Kursusnr: 

119418