Stratego - i understøttende undervisning (eller fritid)

Beskrivelse

VU105008

Stratego er ideelt i det tværprofessionelle samarbejde om elevernes faglige, sociale og personlige udvikling. Du vil få indsigt i de mange formål ift. elevers trivsel, læring, udvikling og dannelse, som stratego har potentiale til at indfri - alt afhæng af din (didaktiske) planlægning heraf.

Målgruppe

Pædagoger i skole og fritid, lærere og børnehaveklasseledere.

Undervisere

Sussie Kiilerich Bonde, lektor, cand.mag.

Tid

Tirsdag 21.01.2020 kl. 8.00-12.00
Onsdag 29.01.2020 kl. 8.00-12.00
Onsdag 05.02.2020 kl. 8.00-12.00

Varighed

12 timer

Praktiske oplysninger

Nummer: 

105008

ECTS-point: 

0,44 ECTS-point

Pris: 

3.180 kr. + moms

Dato:

Onsdag d. 22. januar 2020 til Onsdag d. 5. februar 2020

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V