Stilladseret skriveundervisning i 3.-6. klasse DUBLET 2

Dubleringskursus 

Hvordan udvikler eleverne sig fra at skrive ”og så-historier” til at skrive tekster med funktionelle hensigter? Få inspiration til udformning af en skriveundervisning, der giver eleverne konkrete tips til at udvikle deres sprog og arbejde med de teksttyper og genrer, der indgår under Fremstilling i Fælles Mål.

Vi drøfter, hvilke kriterier der kan opstilles for forskellige skriveopgaver, hvordan der kan bygges stilladser, så eleverne oplever at få succes med deres skrivning, og hvordan den løbende feedback kan foregå. I den forbindelse kommer vi ind på:
- Før-skrive-øvelser
- Fra ord til sætning til tekst
- Karakteristika ved beskrivende, berettende, forklarende, instruerende og argumenterende tekster
- Genreskrivning, fx erindringer, billedbeskrivelser og andre fagtekster
- Feedback og evaluering

Kursusformen vil veksle mellem oplæg, afprøvning af forskellige øvelser og drøftelser af, hvordan elevernes skriveudvikling kan sikres bedst muligt.

Underviser
Susanne Arne-Hansen, cand.pæd. i didaktik mshp. dansk samt lærebogsforfatter

Mål
Du får ideer til, hvordan skriveundervisningen i 3.-6. klasse kan tilrettelægges, så eleverne udvikler sig som skrivere.

Målgruppe
Dansklærere på mellemtrinnet

CFU 289034

Kursusdatoer

ons 30/01/2019 -
09:00 til 15:00

CC (faglokale)
Humletorvet 3 | 1799 | København V
Underviser:

Susanne Arne-Hansen

Cand.pæd. i didaktik mshp. dansk,lærebogsforfatter

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Dato

Onsdag d. 30. januar 2019 kl.
9:00 til 15:00

Antal kursusdage: 

1

Adresse

CC (faglokale)
Humletorvet 3
1799 København V

Pris: 

1500,00 kr.

Kursusnr: 

199041