Sprogpædagogik og sprogindsatser

Beskrivelse

Med udgangspunkt i legens og relationens betydning for læring undersøger vi, hvordan sprogindsatsen kan indarbejdes i dagligdagen, således at det pædagogiske arbejde understøtter barnets sproglige og kommunikative udvikling. Du får mulighed for at reflektere over differentiering af sprogindsatsen i et inklusionsperspektiv gennem fokus på barnets kommunikative, sociale og relationelle udvikling.
Derudover får du indsigt i, hvordan du kan udvikle sprogstøttende metoder og aktiviteter såvel i den generelle indsats som til særlige sprogprofiler.

Læringsmål

Den studerende
- kan anvende viden om børns sproglige og skriftsproglige tilegnelse og -udvikling til planlægning og kvalificering af sproglige læringsmiljøer og sprogindsatser på individ - og gruppeniveau
- har indsigt i og kan reflektere over børns læreprocesser på individ- og gruppeniveau
- kan vurdere og reflektere over didaktiske modeller til udvikling af sproglige læringsmiljøer
- kan reflektere over og anvende evaluering af sprogindsatser på individ- og gruppeniveau
- har viden om og kan indgå i samarbejde med forældre og øvrige relevante samarbejdspartnere om børns sprog

Målgruppe

Pædagoger, sprogvejledere/pædagoger, konsulenter og andet pædagogisk personale, der arbejder med børns sprog

Tid

Tirsdage kl. 9.00-13.00

Praktiske oplysninger

Nummer: 

211552221

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11280<br />

Dato:

Tirsdag d. 2. februar 2021 til Onsdag d. 30. juni 2021

Adresse:

København