Sproglige vanskeligheder

Beskrivelse

Fokus er på børn (0-18 år) med (udviklingsmæssige) sprogforstyrrelser, der har svært ved at tilegne sig sprog og/eller producere sprog. Du vil få indblik i lingvistiske begreber og børns sprogtilegnelse med fokus på at identificere sprogforstyrrelser og med hvilke konsekvenser for den enkelte. Du vil desuden få viden om forskellige udrednings- og interventionsmetoder.
Hvis du vil arbejde som logopæd anbefales det at tage dette modul.

Læringsmål

Den studerende
- kan planlægge, gennemføre og evaluere relevante logopædiske interventioner
- kan indgå i samarbejde om en læringsdifferentieret indsats, der rummer overvejelser i forhold til
den enkelte, den enkeltes netværk, samt relevante samarbejdspartnere
- har grundlæggende viden om lingvistik, sprogtilegnelse, sproglig og kommunikativ udvikling
- har viden om sproglige vanskeligheder og deres udvikling, herunder fremtrædelsesformer,
differentialdiagnoser, udbredelse, årsager, sværhedsgrader, prognoser og implikationer
- har viden om relevant lovgivning, konventioner og klassifikation
- kan indhente information, udrede, beskrive, analysere og vurdere sproglige vanskeligheder med
henblik på en læringsdifferentieret indsats

Målgruppe

Studerende der tager en PD i logopædi, pædagoger

Tid

Torsdage 14.00-18.00


Praktiske oplysninger

Nummer: 

292642

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

12.467 kr.

Dato:

Torsdag d. 29. august 2019 til Torsdag d. 30. januar 2020

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V