Specialpædagogik i samtiden

Beskrivelse

Du arbejder med at forstå og mestre specialpædagogisk praksis og metoder ud fra specialpædagogisk viden og forskning. Du lærer om funktionsnedsættelser, diagnoser, specialpædagogisk tænkning i samtiden og om de formelle, organisatoriske og samfundsmæssige betingelser herfor. Du lærer, hvordan opfattelser af normalitet og afvigelse hænger sammen med inklusion- og eksklusionsprocesser i skoler og institutioner, og hvordan du kan tage hensyn til diversitet og variation i din praksis. F.eks. ved at kunne tage ansvar i tværprofessionelt samarbejde ud fra professionsforståelse, menneskesyn og etik i dit specialpædagogiske arbejde.

Læringsmål

Den studerende
- kan håndtere specialpædagogiske paradigmer, herunder professionsforståelse og etik, udviklingsmæssig diversitet og variation i relation til inkluderende og ekskluderende processer.
- kan påtage sig ansvar for samarbejds- og gruppeprocesser i det mono- og tværfaglige felt, i forhold til sociale og organisatoriske specialpædagogiske opgaveløsninger
- kan identificere specialpædagogikkens egenart i relation til almenpædagogikken.
- mestrer at samarbejde om en læringsdifferentieret indsats, der fremmer inklusion og som rummer overvejelser i forhold til den enkelte og til netværket omkring den enkelte
- har viden om specialpædagogik i samtiden, herunder indsigt i såvel det formelle grundlag
(lovgivning, konventioner etc.) som indsigt i de organisatoriske og samfundsmæssige betingelser
- kan reflektere over normalitet og afvigelse samt funktionsnedsættelser og diagnosticering i den
specialpædagogiske kontekst i historisk og nutidigt perspektiv.

Målgruppe

Lærere, pædagoger, vejledere, ressourcepersoner, konsulenter, ledere og andre interesserede i almen- og specialpædagogiske tilbud, skoler, døgn- og daginstitutioner.

Tid

Tirsdage kl. 15.00-19.00


Praktiske oplysninger

Nummer: 

211587221

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11280<br />

Dato:

Tirsdag d. 2. februar 2021 til Onsdag d. 30. juni 2021

Adresse:

København