Specialpædagogik i samtiden

Arbejdsområde
Dagtilbud;Døgntilbud;Grundskole; andet bo- og dagtilbud for voksne

Beskrivelse

Vi bringer dig igennem de historiske og samfundsmæssige forståelser, der knytter
sig til specialpædagogikken og den inklusionsbølge, vi møder i dag. Selve inklusionsbegrebet vendes og drejes og forstås. Hvem er de ekskluderede, og hvorfor er de det? Skal alle inkluderes?
Også normalitetsbegrebet behandles og sættes i historisk perspektiv. Vi kigger også på positioner: Hvilke menneskesyn florerer i skoler og institutioner? Og i kommunen, regeringen og resten af verden?
Selve det specialpædagogiske er sat under pres, alt hedder nu inklusion - eller gør det? Og hvad med etikken? Det tværprofessionelle samarbejde og professionsforståelserne ses i forhold til skolereformen og til nutidens pædagogiske strømninger. Og vi ser på forskningen som fremtidspejling; hvad forskes der i lige nu?

Også normalitetsbegrebet behandles og sættes i historisk perspektiv. Vi kigger også på positioner: Hvilke menneskesyn florerer i skoler og institutioner? Og i kommunen, regeringen og resten af verden?
Selve det specialpædagogiske er sat under pres, alt hedder nu inklusion - eller gør det? Og hvad med etikken? Det tværprofessionelle samarbejde og professionsforståelserne ses i forhold til skolereformen og til nutidens pædagogiske strømninger. Og vi ser på forskningen som fremtidspejling; hvad forskes der i lige nu?

Modulet rammer ind i hele det specialpædagogiske felt, fra småbørnsområdet, til skole og dagtilbud, unge og voksenområdet, herunder bo og arbejdstilbud
Modulet indgår som en del af inklusionsvejlederforløbet

Læringsmål

Den studerende
- har grundlæggende viden om specialpædagogik i samtiden, herunder indsigt i såvel det formelle grundlag (lovgivning, konventioner etc.) som indsigt i de organisatoriske og samfundsmæssige betingelser
- har viden om individuel udviklingsmæssig diversitet og variation i relation til inkluderende og ekskluderende processer
- har indsigt i og kan reflektere over professionsetiske forhold i relation til det specialpædagogiske felt
- mestrer at indgå i samarbejde om en læringsdifferentieret indsats, der fremmer inklusion og som rummer overvejelser i forhold til den enkelte og til netværket omkring den enkelte.

Indhold

- Det specialpædagogisk forskningsmæssige og teoretiske grundlag.
- Specialpædagogikkens historiske forudsætninger.
-Normalitet og afvigelse samt funktionsnedsættelser og diagnosticering i den specialpædagogiske kontekst.
- Specialpædagogikkens egenart i relation til almenpædagogikken.
- Specialpædagogiske paradigmer, herunder professionsforståelse og etik.
- Relevant lovgivning og ratificerede internationale konventioner.
- Samarbejds- og gruppeprocesser i det mono- og tværfaglige felt.
- Sociale og organisatoriske specialpædagogiske opgaveløsninger herunder læring, mestring og kompensationsmuligheder.

Målgruppe

Lærere, pædagoger, vejledere, ressourcepersoner, konsulenter, ledere og andre interesserede i almen og specialpædagogiske tilbud, dag og døgn, skoler og dagsinstitutioner.

Tid

Tirsdage kl. 15.00-19.00


Praktiske oplysninger

Nummer: 

201587171

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11.280 kr.

Dato:

Mandag d. 3. februar 2020 til Fredag d. 19. juni 2020

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V