Sorg og Livsmod - I samarbejde med Folkekirkens Skoletjeneste

GRATIS UNDER ABONNEMENT

Indledning
Som forberedelse til projektet Sorg og livsmod indkredser psykoterapeut og specialkonsulent, Susanne Svane, fra Det Nationale Sorgcenter/Børn, Unge & Sorg, hvordan børn i indskolingen reagerer, når de rammes af sorg.
Hun gennemgår desuden, hvad man som voksen omkring barnet skal være opmærksom på for at hjælpe børnene bedst muligt.

Birgit Friis, præst i Aaker Kirke, giver et oplæg om, hvordan kirken kan være en ressource for lærere og skolen, når de oplever elever, som har det svært.
Kurset er i høj grad aktuelt også for de, der ikke deltager i projekt Sorg og livsmod.

Målgruppe
Fortrinsvis lærere, som møder elever fra indskolingen.

Mål
At deltagerne får kendskab til faktorer som har betydning for, hvordan børn reagerer på svære livssituationer som forældres skilsmisse og tab af forældre, samt inspiration til hvordan børnene kan støttes og familien hjælpes til at søge hjælp, når det skønnes nødvendigt.

Indhold
Oplæg og drøftelse i plenum.

Arrangør
Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Maiken Adelsten.

OBS! Medbring selv evt. eksempler fra sit daglige virke, hvor der kan være tvivl om, hvordan elever støttes mest hensigtmæssigt.


 

Kursusdatoer

ons 04/11/2020 - 13:00 til 16:00

| 0 |
Underviser:

Oddrun Aa. Rønne

Susanne Lund Svane

Psykoterapeut og specialkonsulent

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Dato

Onsdag d. 4. november 2020 kl. 13:00 til 16:00

Antal kursusdage: 

1

Pris: 

795,00 kr.

Kursusnr: 

209435